SPOLKU Trávník a Naděje

Velikonoční přání

29. března 2018 v 21:05 | administrator |  AKCE SPOLKU
 

Stará dáma s novým kloboukem

22. března 2018 v 10:31 | administrator |  ZAJÍMAVOSTI Z TRÁVNÍKU A NADĚJE
Po ředu let, kdy jsme jako děti začaly s rodiči jezdit v padesátých letech do Trávníku a Naděje na prázdniny, byla tato krásná stavba v údolí Hamerského potoka naším nejbližším koupalištěm.
O tom, k jakým účelům původně sloužila a jakou má historii, jsme mnoho nevěděli.
Když bylo hezky a teplo, byla zdrojem našich letních radostí. To jí ostatně zůstalo až do současnosti. Dnes je to již stará dáma.


Tehdy jí bylo ale pouhých 12 let. Byla tak stará, jako tehdy někteří z našich starších kamarádů.
Koupání v tomto krásném a malebném údolí bylo radostné, avšak studené. Za horkých dnů byla na hladině teplota i více jak 20°C, ale půl metru pod hladinou měla voda 13°C i méně. Ti malí a nejmenší, co ještě neuměli plavat, to zkoušeli v "malé" přehradě pod hrází.

Přehrada je součástí Hamerského potoka, který pramení pod vrchem Ptačincem, u státní hranice s NSR, kousek od Luže. Potok se vlévá v Mařeničkách do říčky Svitávky, která teče od Mařenic.V dobách, kdy vodní pohon roztáčel kola strojů, pracovalo na potoce 6 mlýnů, pil a malá továrna. Později se technika pohonu měnila z vodního na elektrický.Přehrada se začala stavět ke konci třicátých let, byla dokončena 19. července 1938. Od 5. srpna 1938 začala pracovat a regulovala podle potřeby průtoku množství vody v potoce.
Vodárenská firma pod technickým dohledem státu, stavěla přehradu proto, že prameny pod Ptačincem byly svedeny do nového vodovodu, který zásoboval pitnou vodou od Luže vzdálený Rumburk. O tuto vodu Hamerský potok přišel a musel být regulován přehradou v Naději (tehdy Hoffnung).

Jak je vidět z letecké mapy z r.1938, ve stejné době probíhala přímo v sousedství výstavba dvou pásem obranného opevnění ČSR. Republika byla v ohrožení, jsou vidět průseky, na jejichž koncích stojí nově zbudované bunkry a další opevnění. Lom, který je nad silničkou však sloužil stavbě přehrady. Stavbu prováděly německé firmy ze Sudet. Bunkry a průseky stavěly výhradně české firmy pod dohledem armády. Byla to velmi složitá doba, která vyvrcholila 10. října téhož roku. Celé pohraničí bylo po Mnichovské dohodě obsazeno Němci.
Obě fotografie jsou z počátku šedesátých let. O odvážlivce, chodící po koruně hráze, nebyla nouze. Nahoře na hrázi to bylo pro poležení a plavání pro "dospělé". Na druhém snímku je mládež z Trávníku a Naděje.


Přehradní jezero má plochu 1,2ha, koruna hráze je ve výšce 457,03m n.m., oblá hráz je dlouhá 92m.
Kámen, z kterého je vytvořeno tělo hráze, je z Milštejna a z lomu u přehrady.Hloubka jezera u hráze je 7m. Původní koruna hráze (na snímku) je vysoká 9,5m od dolního dna a je zakryta oblým betonovým přelivem, který je dlouhý téměř 33m.

Na místní poměry monumentální stavba vypadala, že přežije věky. Avšak i u takové stavby umístěné v horském přostředí, je věk 79 let (lze použít i 80let) minimálně důvodem větší zdravotní prohlídky. Povodí Ohře, které má přehradu v péči, zjistilo, že betonový přeliv hráze má trhliny, voda zatéká pod plášť a mráz pod povrchem způsobil rozpadání betonu koruny. To znamenalo operaci.


Protože pro Povodí Ohře, jak nám řekl vedoucí pobočného závodu v České Lípě, je přehrada v Naději kultovní záležitostí, podařilo se zajistit nemalé finanční prostředky a zahájit radikální opravu hrází a prakticky celého "betonového" areálu.
Rekonstrukce a opravy začaly v červenci minulého roku a měly být ukončeny do poloviny prosince.

Z obrázků je vidět, že to byla "fachmanská" práce. S údivem zíráme na malé rypadlo, které na koruně hráze rozbíjí beton, ale nejnáročnější práce musely udělat lidské ruce s řemeslnou dokonalostí.


Bez těžké techniky se to ale neobešlo. Tyto bloky nového přelivu nejsou z betonu, ale ze žuly. Je to sochařská práce. Jeden má hmotnost asi sedm tun a na hráz jej musel dopravit z protějšího břehu pod hrází hodně silný autojeřáb. Jen příjezd takového monstra dolů od silničky nebyl jednoduchý.
Uložení bloků na horní i dolní hrázi muselo být přesné. Celá koruna obou hrází musela také být položená do kvalitního betonu.


Odborný název pro naše dětské koupalište pod hrází je vývar, je hluboký 1,5 metru, a je uzavřený nižší hrází. Tato nízká hráz byla celá rekonstruovaná. Dno "našeho" bazénu, které pamatujeme jako plné hrubých plochých balvanů o které jsme si odírali nohy, jsou vlastně v betonu založené kamenné dlaždice. Po dokončení je celé dno vyčištěné a opraveny jsou i betonové obrubníky kolem vývaru.


Původní cesta, která se dala sjíždět na kole, dostala od těžké techniky "na frak". Jinak to nešlo, podobně vypadal i brod potokem. Na druhém snímku již vidíme, že cesta byla opravená, je široká a pokud by se ještě vylepšila jemnějším štěrkem, bude to pěkná přístupová cesta do romantického údolí a k přehradě.

Jak bylo plánováno, bylo také vykonáno. Závěrečné práce byly ukončené v prosinci r.2017. Celý areál je uklizený a uvedený do lepšího, než původního stavu.
Ani není vidět, kolik práce bylo vykonáno, aby se z pohledu na toto dílo minulosti mohly dívat další generace lidí a dokonce zde opět užívat krásného prostředí a vodní relaxace.


Povodí Ohře již dříve zřídilo nad přehradou tento příjemný altán a vedle umístěnou informační tabuli. Můžeme jen doporučit každému návštěvníkovi, aby si přečetl dost podrobné informace o historii přehrady, ale i údaje, které s ní v tomto místě souvisejí, včetně dalších informací o okolních Lužických horách.

Závěrem můžeme jménem nás všech "rodáků" i návštěvníků-turistů poděkovat Povodí Ohře, že se takto o svůj, i náš klenot postarali. Vrátili jej opět do další doby jeho existence.


Přehrada v Naději je krásná bez ohledu na roční období.

Děkujeme autorům fotografií p.Josefu Pfeifferovi z Naděje, p. Zdeňkovi Procházkovi z Trávníku, p.Vítu Stanislavovi také z Trávníku a Povodí Ohře za několik použitých obrázků a informací z informačního panelu o přehradě v Naději.

Ohlédnutí za uplynulým rokem 2017.

23. ledna 2018 v 15:22 | Vít Stanislav |  AKCE SPOLKU

Obvykle se v našem Spolku Trávník a Naděje ohlížíme zpět vždy na výroční členské schůzi. Protože se však v roce 2017 událo dost zdařilých akcí, je dobré si je připomenout i za předpokladu, že příští schůze proběhne asi koncem letošního srpna.


První a velice hezkou činnost jsme v loňském roce spojili s Velikonocemi. Již podruhé jsme do penzionu U Naděje pozvali děti na Malování kraslic. Techniku malování kraslic předávala dětem paní Chalašová z Trávníku (Ullrichovi), dětem se to velmi líbilo. Malování bychom chtěli opět o Velikonocích zopakovat.

Mnoho let, kdy to začalo se přesně neví, je velikonoční nedělní odpoledne putováním "trávnicko-nadějských šohajů" s muzikou po chalupách v Trávníku a Naději. Zpočátku se tento klikatý, několika kilometrový pochod nazýval "Sedmnáct zastavení jara". Obešlo se i více jak 20 chalup. Rozsáhlé jádro tohoto pochodu tvořilo a tvoří mužská část členstva našeho Spolku.V minulosti, které většina říká "za mlada" se soutěžilo i o titul Krále Velikonoc.


Ve spolupráci s Osadním výborem jsme 30. dubna v areálu penzionu pálili čarodějnice. Jak je vidět, pálila se čarodějnice na hranici, ale hlavně se opalovaly čarodějné špekáčky.Doufáme, že se k čarodějnicím opět vrátíme.


16. června jsme s osadním výborem uspořádali country koncert s rodinnou skupinou Dinosaurů, kterou vede náš příznivec a kamarád Petr Němec. Hrají a zpívají s profesionální úrovní a jsme rádi, že se k nám častěji vrací.


Od jara do podzimu se většina našich členů spolku a jeho příznivců schází na společných oslavách důležitých, většinou rodinných událostí, které mají velmi dobrou společenskou úroveň.
Děje se tak nejen v areálu penzionu U Naděje, ale také na několika k tomu přizpůsobených místech u našich chalup.


Náš bohatý kuturní chalupářský život nemusíme našim členům a příznivcům představovat. Ti se stejně jako v loňském roce těší i na aktivity roku současného. Ale pro ty, kteří informace nemají uvádíme, že pánové, kteří hrají v tomto altánku k vlasní radosti i radosti těch ostatních, se nazývají TDO.
Trávnický Disharmonický Orchestr.
Pan Petr Němec je důležitým externím členem, který se ovšem obtížně přizpůsobuje stylu tohoto našeho spolkového tělesa.
Jak je z obrázku zřejmé, vychovávají si již své nástupce.

Náš Spolek také žije svojí sportovní aktivitou. Mezi turistické aktivity, kromě zmíněných "Sedmnácti zastavení jara", patří pravidelný "Pochod na Tolštejn", který se v minulosti také opravdu chodil, později nazývaný "Lužická 30".
V současnosti je to předsilvestrovský Pochod v kombinaci s autobusem po hraničním okruhu. Každoročně na Nový rok pořádáme, za značné členské i ne členské účasti, výstup na hrad Milštejn.
Obrázek je z jiné pravidelné turistiky, kterou nazýváme také Pochod, ale ta se děje v září. Zde se šel okruh Trávník-Kunratice-Mařenice-Trávník. Naše skupinová fotografie u sochy Josefa II. je dokladem, že jsme nevědomě přispěli k oslavám výročí 300 let od narození jeho matky, Marie Terezie.


V minulém roce jsme poprvé koncem srpna uspořádali Sousedské posezení (píšeme o tom ve Zpavodaji na jiném místě). Posezení patřilo k největším aktivitám, které jsme dosud pořádali společně s Osadním výborem. Byl to nejenom táborový oheň s dobrým občerstvením a s kapelou Dinosaurů, ale i přátelské posezení sousedů, kteří přišli i s dětmi, které si své hry hrály v areálu zahrady.

12. srpna se konala výroční členská schůze našeho spolku, které se zúčastnila delegace vedená starostou města Cvikova JUDr. Jaroslavem Švehlou. Schůze schválila zprávy o činnosti, plnění rozpočetu za uplynulý rok a návrh nového rozpočtu. Současně projednala řadu námětů, které bylo potřebné řešit ve spolupráci s městem Cvikovem. 21. září bylo řešení těchto námětů projednáno na společném jednání s p. starostou. Níže uvádíme jak se podařilo tyto náměty do současné doby řešit.


Obec dojednala se Správou silnic v N.Boru prořez nebezpečných větví na silnici Cvikov - Trávník.
Jasan na snímku měl ještě jedno spodní patro a silné větve, kde hrozilo jejich nenadálé odlomení a javory u Zámečku bylo třeba také prořezat.


Po našem upozornění na rozmáčenou zatáčku na cestě do dolního Trávníku, provedly SMC navezení a zaválcování kameniny, tím se cesta zpevnila. Následně se však zjistilo, že podmáčení cesty nezpůsobil tající sníh, ale porucha na hlavním vodovodním řadu, kterou odstranila až náročná oprava vodáků.

Dlouhodobě neodtékala voda přitékající z cesty od zámečku do škarpy u silnice. V zimě tato voda tekla a namrzala na silnici, vytvářel se tak velmi nebezpečný úsek. Na základě jednání s obcí provedla Správa silnic odstranění drnu z krajnice a pročištění škarpy až ke křižovatce.


Cesta do horního Trávníku je strmá, hrubě poškozená a z důvodů neudržovaných křovin i špatně osvětlená.
Proto jsme její obnovu, jako trvale vedenou obslužnou komunikaci zařadili do priorit oprav. Jde o nejkratší, dříve dokonce vyasfaltovanou komunikaci, jak říkáme - na kopec. Chtěli jsme vyslyšet "naříkání" z "kopce", že obcházení dnes nebezpečné cesty je zdlouhavé. Avšak respektujeme názor Města, že oprava by musela být celkově náročná jak technicky, tak finančně. Bohužel je také pravdou, že ti majitelé chalup, které cesta obsluhuje, opravu nepožadují a nestěžují si. Dokonce jezdí autem i po místech, která jsou nebezpečná. Proto jsme rozhodli, že na opravě zatím nebudeme trvat.
Děkujeme za ty, kteří tu strmou cestu absolvují jako chodci, že SMC provedly odstranění vzrostlých náletových křovin a cesta je alespoň lépe osvětlená.


Tak jak jsme se dohodli, provedly služby města (SMC) opravu silničky do Naděje až na konec Trávníku. Opravu provedly infrasetem, strojem, který drcený asfalt na díře ohřeje a pak je zaválcován. S koncem podzimu se to však dále do Naděje a do Hamru nedodělalo. Zatím to místy vypadá tak, jak je to na obrázku. Pan starosta nám přislíbil, že na jaře se bude pokračovat.

V pozadí je na obrázku nově instalovaná lampa, která osvětluje dříve temnou zatáčku silničky. Děkujeme.


Místo odbočky cesty od silnice do dolního Trávníku. Pan starosta se na místě seznámil s problémem bezpečného výjezdu vozidel z cesty na silnici a přislíbil, že po projednání se Správou silnic bude jimi provedena úprava vyvedení vody ze silnice mimo cestu a vyrovnání "schodu" na výjezdu asfaltem alespoň délky tři metry. Doufejme, že se to provede ještě před letní sezonou.

Závěrem můžeme konstatovat, že se podařilo většinu námětů realizovat a ty zbývající by se snad také do další výroční schůze měly stihnout.
Zdá se, že podzim minulého roku byl nejen pro Spolek příznivý, a k tomu můžeme dodat, že i nás co zde léta spolužijeme, potkala ta radost, že takové krásné hříbky rostly ještě v říjnu.


Náš spolkový rok jsme zakončili Svatomartinským posezením.Uskutečnili jsme jej opět ve spolupráci s Osadním výborem. Výborná pečená husa,knedlík a zelí byla "zlatým" hřebem večera.
V sále bylo k "prasknutí" , nejen pro tu husu na talíři, ale i pro muziku v duchu country, o kterou se starala "mateřská" kapela ve které působí Petr Němec pod názvem JIČÍNŠTÍ KANCI.
Ovšem s kalamitou na Zlínsku to nemá nic společného již podle jména.
Odpolednem i večerem vládla dobrá nálada.

Závěrem děkuji všem z Vás, kteří jste se podíleli, třeba i jen svojí účastí, na aktivitách, které jsem výše popsal. Přeji si, aby i v tomto roce 2018 se nám podařilo, společně s Osadním výborem, pokračovat v činnosti, která přispěje k tomu, že se budeme v Trávníku a Naději, i na Cvikovsku, cítit stále jako doma.

PaedDr. Vít Stanislav
předseda Spolku
Trávník a Naděje
 Svatomartinské posezení

9. listopadu 2017 v 11:06 | administrator |  NAŠE AKTUALITY

Jsou pozemky a "pozemky"

25. září 2017 v 13:47 | chajda |  ZAJÍMAVOSTI Z TRÁVNÍKU A NADĚJE
U esty do horní části Trávníka jsou na straně ke Slepičárně úzké nudle pozemků, patřících různým majitelum. Pozemek na prvním obrázku je udržovaný, posekaný a nejsou na něm náletové dřeviny.


Hned vedle je pozemek, který je zarostlý náletem, neudržovaný a navíc nálet na něm skoro zasahuje do elektrického vedení a totálně směrem do kopce stíní lampu veřejného oevětlení.Asi je to tím, že jsou tady majitelé s očima a taky jen "majitelé".

Dodatek: Dny se krátí, ráno (na autobus) i večer (do hospůdky) je na cestu tma.
No a tak my starší si na výše zmíněné cestě (p.č. 1070) nostalgicky připomeneme válku, kdy se chodilo po ulicích s baterkou. Na té cestě vzledem k zarostlé lampě je to nutné taky! Zvlášť pro nás starší, protože v cestě jsou díry a valejí se tam zahnívající jablka. A pro nás staší je to velké riziko zlámání nohy. Že bychom začali stříhat metr, kdy konečně SMC ten nálet (a jeden suchý strom) kolem lampy zlikviduje?

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ 2017

3. září 2017 v 21:05 | administrator |  AKCE SPOLKU


Posezení sousedů, které náš Spolek připravil ve spolupráci s Osadním výborem v Trávníku a Naději, se uskutečnilo v zahradě penzionu U Naděje. Ve velmi přátelské pohodě a v příjemném prostředí kolem ohně se zpívalo až do tmy. Kapela byla neúnavná a zahrála vše nejen country, ale i klasickou českou lidovku.
Měli jsme velké obavy z vývoje počasí, ale nemáme si nač stěžovat. Odpoledne bylo krásně a teplo, včetně večera. Trochu jsme si dali práci s přípravou a děkujeme všem pomocnicím a pomocníkům, kteří se na průběhu posezení podíleli.
A samozřejmě také i všem sousedkám a sousedům, že přišli posedět.Nečekali jsme, že bude tak velká účast z Trávníku, Naděje a i blízkého okolí. Napočítali jsme více jak padesát dospělých,
k tomu i kupu dětí různého věku, které se v prostorách zahrady vyřádily. Do prostoru okolo ohně jsme se jen tak, tak vešli. Nálada byla skvělá.Country kapela, která nám hrála a zpívala až do pozdního večera, je kapelou rodinnou. Jak to někdy bývá, jeden kamarád soused přivede k ohni svého kamaráda, protože pěkně hraje a zpívá. Tak tomu bylo už asi před osmi léty. Kytarista v klobouku Petr Němec hraje a zpívá jako "profík". Původně chtěl na Posezení přijít s country kapelou Jičínští kanci, ve které také působí. Nemoc a další okolnosti to zhatily.
Petr několikrát za rok mezi nás přichází s rodinnou kapelou, kterou pojmenoval Dinosauři. Odpolední koncerty v penzionu U Naděje jsou pro nás vždy krásným zážitkem.
Na naše Posezení přišel se synem Danem, který velmi pěkně hraje na bas kytaru a s vnukem Davidem ( otec je Dan), který hraje na banjo.
Ten kytarista v pozadí se jmenuje Matěj Chour, na Posezení se objevil poprvé. Protože se však na kopci nad Trávníkem zabydluje pro letní táboření, budeme rádi, pokud se knám přidá častěji.


Abychom mohli na fotografii zachyti celou sešlost, je pozadí záběru poněkud neromantické, ale na prvním obrázku výše je vidět, že v jiném úhlu pohledu je to o něčem jiném. Kdo do penzionu zavítá za hezkého počasí, posadí se na terasu nad silničkou do Naděje a Hamru, dívá se na překrásnou scenérii východní části Lužických hor a na přírodu této části severních pohraničních Čech.


Při pohledu na buřtíkové opékání vás možná napadne obava o žlučníky a slinivky aktérů této velmi úspěšné aktivity na našich akcích. Žádný strach, jednak je "natrénováno", ale většinou se opékal druhý buřtík pro partnerku, nebo pro vnouče.


Pro ty, kteří měli chuť na další dobroty, nabízela paní Lišková z penzionu grilované vepřové koleno se vším, co k tomu patří.
Dali jsme si ho a potvrzujeme, byla to dobrota. Odtud je krásný pohled na panorama Hvozdu a Jezevčího vrchu.Bylo nám dobře a ani jsme nepostřehli, že se začalo stmívat. Jsme rádi, že se nám podařilo toto setkání uskutečnit.Poptali jsme se sousedů a víme, že se jim to také líbilo.


Úspěšnost našeho setkání byla podmíněna muzikou hranou z počátku tříčlennou kapelou a v závěru i celým kvartetem. Za nevšední zážitek děkujeme všem a zejména Petru Němcovi.


Závěrem si můžeme jen přát, abychom se o totéž pokusili opět koncem srpna r. 2018.

Určitě vás všechny pozveme.

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ

21. srpna 2017 v 21:13 | administrator |  AKCE SPOLKU
Jen upozornění

11. srpna 2017 v 11:15 | chajda |  NAŠE AKTUALITY
Vbrzku se v našem okolí budou (v srpnu a pak v září) konat dvě pravidelné akce, na které mnozí z nás chodívají. Tak na ně upozorňujeme.

Před námi je srpen.

24. července 2017 v 10:14 | administrator |  AKCE SPOLKU

Blíží se druhá část prázdnin, proto posíláme inspirativní informace.
Byli jsme se podívat v Muzeu strašidel.

Protože zbývá do ukončení výstavy ještě několik dní,doporučujeme navštívit podzemí v KC Sever .

Hezké bání mohou pociťovat zejména menší děti - předškoláci a 1.- 2. tř. ZŠ. Je pro ně lepšía aby měly k výstavce komentář rodičů, který jim výjevy přiblíží. Výstavka není rozlehlá, ale je třeba si přečíst popis exponátů.

Větší děti, očekávající fyzické strašení, budou asi zklamány.

Ale trochu k "bání se" to je?


Kam dál