SPOLKU Trávník a Naděje

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ 2017

3. září 2017 v 21:05 | administrator |  AKCE SPOLKU


Posezení sousedů, které náš Spolek připravil ve spolupráci s Osadním výborem v Trávníku a Naději, se uskutečnilo v zahradě penzionu U Naděje. Ve velmi přátelské pohodě a v příjemném prostředí kolem ohně se zpívalo až do tmy. Kapela byla neúnavná a zahrála vše nejen country, ale i klasickou českou lidovku.
Měli jsme velké obavy z vývoje počasí, ale nemáme si nač stěžovat. Odpoledne bylo krásně a teplo, včetně večera. Trochu jsme si dali práci s přípravou a děkujeme všem pomocnicím a pomocníkům, kteří se na průběhu posezení podíleli.
A samozřejmě také i všem sousedkám a sousedům, že přišli posedět.Nečekali jsme, že bude tak velká účast z Trávníku, Naděje a i blízkého okolí. Napočítali jsme více jak padesát dospělých,
k tomu i kupu dětí různého věku, které se v prostorách zahrady vyřádily. Do prostoru okolo ohně jsme se jen tak, tak vešli. Nálada byla skvělá.Country kapela, která nám hrála a zpívala až do pozdního večera, je kapelou rodinnou. Jak to někdy bývá, jeden kamarád soused přivede k ohni svého kamaráda, protože pěkně hraje a zpívá. Tak tomu bylo už asi před osmi léty. Kytarista v klobouku Petr Němec hraje a zpívá jako "profík". Původně chtěl na Posezení přijít s country kapelou Jičínští kanci, ve které také působí. Nemoc a další okolnosti to zhatily.
Petr několikrát za rok mezi nás přichází s rodinnou kapelou, kterou pojmenoval Dinosauři. Odpolední koncerty v penzionu U Naděje jsou pro nás vždy krásným zážitkem.
Na naše Posezení přišel se synem Danem, který velmi pěkně hraje na bas kytaru a s vnukem Davidem ( otec je Dan), který hraje na banjo.
Ten kytarista v pozadí se jmenuje Matěj Chour, na Posezení se objevil poprvé. Protože se však na kopci nad Trávníkem zabydluje pro letní táboření, budeme rádi, pokud se knám přidá častěji.


Abychom mohli na fotografii zachyti celou sešlost, je pozadí záběru poněkud neromantické, ale na prvním obrázku výše je vidět, že v jiném úhlu pohledu je to o něčem jiném. Kdo do penzionu zavítá za hezkého počasí, posadí se na terasu nad silničkou do Naděje a Hamru, dívá se na překrásnou scenérii východní části Lužických hor a na přírodu této části severních pohraničních Čech.


Při pohledu na buřtíkové opékání vás možná napadne obava o žlučníky a slinivky aktérů této velmi úspěšné aktivity na našich akcích. Žádný strach, jednak je "natrénováno", ale většinou se opékal druhý buřtík pro partnerku, nebo pro vnouče.


Pro ty, kteří měli chuť na další dobroty, nabízela paní Lišková z penzionu grilované vepřové koleno se vším, co k tomu patří.
Dali jsme si ho a potvrzujeme, byla to dobrota. Odtud je krásný pohled na panorama Hvozdu a Jezevčího vrchu.Bylo nám dobře a ani jsme nepostřehli, že se začalo stmívat. Jsme rádi, že se nám podařilo toto setkání uskutečnit.Poptali jsme se sousedů a víme, že se jim to také líbilo.


Úspěšnost našeho setkání byla podmíněna muzikou hranou z počátku tříčlennou kapelou a v závěru i celým kvartetem. Za nevšední zážitek děkujeme všem a zejména Petru Němcovi.


Závěrem si můžeme jen přát, abychom se o totéž pokusili opět koncem srpna r. 2018.

Určitě vás všechny pozveme.
 

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ

21. srpna 2017 v 21:13 | administrator |  AKCE SPOLKU
Jen upozornění

11. srpna 2017 v 11:15 | chajda |  NAŠE AKTUALITY
Vbrzku se v našem okolí budou (v srpnu a pak v září) konat dvě pravidelné akce, na které mnozí z nás chodívají. Tak na ně upozorňujeme.
 


Před námi je srpen.

24. července 2017 v 10:14 | administrator |  AKCE SPOLKU

Blíží se druhá část prázdnin, proto posíláme inspirativní informace.
Byli jsme se podívat v Muzeu strašidel.

Protože zbývá do ukončení výstavy ještě několik dní,doporučujeme navštívit podzemí v KC Sever .

Hezké bání mohou pociťovat zejména menší děti - předškoláci a 1.- 2. tř. ZŠ. Je pro ně lepšía aby měly k výstavce komentář rodičů, který jim výjevy přiblíží. Výstavka není rozlehlá, ale je třeba si přečíst popis exponátů.

Větší děti, očekávající fyzické strašení, budou asi zklamány.

Ale trochu k "bání se" to je?


POZVÁNKA

23. července 2017 v 15:03 | administrator
15. července se konalo společné jednání Rady a Kontrolní a revizní komise Spolku. Bylo projednáno plnění úkolů členské schůze z r.2016. Rada a Komise vzaly na vědomí zprávu z jednání se starostou Města Cvikova, byly projednány úkoly přípravy srpnové členské schůze spolku.

Rada rozhodla svolat výroční členskou schůzi na 12. srpna 2017, tak jak je uvedeno na přiložené pozvánce, která také bude předána všem v Trávníku a Naději přítomným členům Spolku.

V diskuzi bylo předběžně rozhodnuto, že případné uskutečnění tradičního Dětského dne v Trávníku a Naději by proběhlo v sobotu 26. srpna 2017. Tato akce bude rozšířena i na dospělé členy a příznivce Spolku s tím, že první část odpoledne by byla více věnována dětem a s ním by dále probíhalo i Přátelské posezení sousedů, s kulturním programem . Akce by byla ukončena společným táborákem.
O této akci bude ještě jednat Rada spolku a informace budou následně zveřejněny. Další informace budou k dispozici u členů Rady a Kontrolní a revizní komise, kteří současně budou registrovat váš případný zájem.SPOLEK
TRÁVNÍK A NADĚJE

P O Z V Á N K A


Rada Spolku

Trávník a NadějeVás zve na výroční členskou schůzi, která se konáv sobotu 12.8.2017 v 9:30 hod.

v restauraci penzionu U Naděje.
Program :

zahájení

zpráva o činnosti

zpráva o hospodaření

vystoupení hostů
diskuze

závěr a usnesení


výběr a kontrola členských příspěvků
Za Spolek Trávník a Naděje

Vít Stanislav - předseda

Pozvánka ke vzpomínce

3. července 2017 v 22:36 | administrator |  NAŠE AKTUALITY

Vzpomínka na kamaráda z mládí.

Vdova po našem kamarádovi Mílovi Šochmanovi nám napsala,

že se zádušní mše za našeho kamaráda Mílu

koná v pondělí 17. července 2017 ve 13 hodin v kostele v Mařenicích.Věříme, že se ti, co ho dlouhá léta znali, mše zúčastní a našeho kamaráda si připomenou.

Regulace hlučných činností o nedělích a státních svátcích.

13. června 2017 v 19:34 | administrator |  INFORMACE OBCE CVIKOV
Aby nedocházelo ke zbytečným dohadům z neinformovanosti, zveřejňujeme v našem Zpravodaji přesné znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2016, o regulaci hlučných činností na území, které spravuje město Cvikov.


Tato vyhláška je platná od 16. prosince 2016. Kontrola jejího dodržování spadá do kompetence Městské policie.

Malování kraslic v penzionu U Naděje

24. dubna 2017 v 9:53 | administrator |  AKCE SPOLKU
Na Velikonoční sobotu 15. dubna 2017 jsme pozvali děti z Trávníku a Naděje, aby si v penzionu U Naděje vyzkoušely různé techniky malování kraslic. Již v roce 2015, kdy jsme poprvé kraslice s dětmi malovali, se ukázalo, že se jim malování líbí.


Je tomu tak zejména pro to, že nám pomohla paní Chalašová z Trávníku, která má propracovanou vlastní techniku malování kraslic horkým barevným voskem. Není to tak jednoduché jak se zdá. Vosk na štětci přituhne a tak místo něj se používá špendlíková skleněná hlavička. A s tou to paní Chalašová umí a učila to i děti.


Protože se na pracovišti s voskem děti musely vystřídat, ale také pro to, že na malování přišly i děti mladšího předškolního věku, bylo třeba použít i jiné techniky, než malování voskem.A tak se použilo to co děti v tomto věku již umí. Malování vodovými barvami, ty starší pracovaly s temperami.Ale ke slovu přišly i pastelky. Ovšem ne na vyfouklá vajíčka, ale na jejich obrys na čtvrtce.
>

Jako vždy je barevná představivost dětí kouzelná v používání jejich oblíbených barev, bez ohledu na reálný svět. Takže ty starší měly kraslice s propracovaným zdobením a ty mladší zase s barevností a tvary ve svých představách. Dvě hodiny práce s barvami utekly jako voda.


Malá Stelinka si při fotografování musela stoupnout na židli, abychom jí s vajíčky mohli vyfotografovat. S vajíčky jí pomohla sestřenice, přesto je na nich hodně její práce. Namalovat svojí kraslici, třeba na papíře, nebyla tak jednoduchá práce. Za rok nám určitě i ti malí ukáží, co se naučily.


Ti dva kluci přišli s rodiči ze Cvikova náhodnou procházkou, a zastavili se v penzionu. Zapojili se rádi a jejich kraslice jsou v Brně. Na všech, kteří malovali kraslice bylo vidět, že tu práci mají rádi. Po celou dobu vládlo u kraslic kamarádské a přátelské ovzduší.
Protože v celé skupině dětí bylo hodně těch menších, můžeme se těšit na příští Velikonoce v r.2018. Věříme, že se naše setkávání u malování kraslic stane hezkou tradicí.

Pozvánka

31. března 2017 v 19:02 | administrator |  AKCE SPOLKU

Kotle emisní třídy

22. února 2017 v 20:31 | administrator |  NAŠE AKTUALITY

KOTLE EMISNÍ TŘÍDY - O co jde?


Počítání sazí aneb porovnání emisních tříd kotlů na tuhá paliva.

S nadsázkou lze tvrdit, že třetí tisíciletí přineslo do topení tuhými palivy revoluci. Stačilo několik let, aby se emisní normy radikálně zpřísnily a stanovily, že ani z malých komínů rodinných domů už nebude smět vystupovat hustý tmavý kouř.
Minulostí jsou kotle na pevná paliva s teplovodním okruhem a účinnosti až 66 % (emisní třída 2, výkon 25 kW). Zákon o ochraně ovzduší povoluje prodávat od ledna 2014 kotle vyšších emisních tříd:
· Třídu 3 charakterizuje minimální účinnost spalovacího zařízení 73 %.
· Od ledna roku 2018 mají být na trhu kotle na tuhá paliva již jen v emisní třídě 4 s minimální účinnost 82 % a třídy 5 s účinností od 88 %.
Zatímco množství oxidu uhelnatého ve spalinách domácích kotlů (do 50 kW) tříd 1 a 2 může v závislosti na ručně ovládaném přívodu vzduchu dosahovat až 25 000, resp. 8000 mg/m³, emisní třída 4, resp. 5 dovoluje únik pouhých 1200, resp. 700 mg/m³ při ručním přikládání a 1000, resp. 500 mg/m³ při samočinném přikládání.
Podobně normy snižují i množství dalších škodlivin ve spalinách - prachových částic a uhlovodíků. Zajistit tak radikální změnu kouře vznikajícího při hoření dřeva nebo uhlí je vlastně malý technický zázrak.

Než se palivo promění v dým a popel

Množství škodlivin v kouři nad komínem ovlivňuje
· spalovací technologie kotle, čili jak kvalitně spalování probíhá,
· dále palivo,
· obsluha zařízení
· a také péče o kotel a komín.
Nízkoemisní spalování vyžaduje řízený přívod vzduchu, plynulou dodávku paliva, stále vysokou teplotu ohniště, nejméně 550 až 600 °C, ale současně i plynulý odvod spalin a také vytvořeného tepla, aby se zařízení nepřehřívalo. Laicky řečeno, konstruktéři kotlů musejí zajistit co nejlepší a řízený proces spalování.

Prohořívání

Nejvíce škodlivin pouští do komína kotle se zatím nejužívanější, ale i nejzastaralejší - prohořívací - technologií spalování. Přívod spalovacího vzduchu lze ovlivňovat jen omezeně otvíráním a přivíráním otvorů pro přísun vzduchu do ohniště či komínovou klapkou a závisí především na tahu komína. To neumožňuje výrazněji regulovat výkon ani rovnoměrně využívat palivo.
Palivo (dřevo, uhlí, koks) se přikládá na hořící ohniště, nad rošt. Spaliny stoupají k ústí sopouchu přes nové palivo, které se postupně rozhoří. Nejméně škodlivin v této staré a levné konstrukci kotlů (a většiny kamen), vykazuje koks, tedy palivo s malým obsahem tzv. prchavých hořlavin.

Odhořívání

Jen o něco menší zdroj škodlivin v kouři představuje řešení odhoříváním.
Palivo se přikládá do prostoru umístěného nad ohništěm. Z této šachty se postupné sesouvá do spalovací komory. V ní odhořívá na otočném nebo posuvném roštu a spaliny z něj jsou odváděny jinou cestou než přes zásobu nového paliva. Takový kotel se hodí i pro hnědé uhlí s větším obsahem prchavé hořlaviny.
Také v tomto případě lze spalování jen minimálně ovlivnit vzduchem, který je nasáván přirozeným tahem komína. Díky tomu, že spaliny neodcházejí přes nově přiložené palivo, udržují si vysokou teplotu, a jsou tak lépe spáleny. Některé tyto kotle mohou pak splnit požadavky emisní třídy 3, a tím vyhovět provozním kritériím i po roce 2022. To by však mělo být jasně uvedeno na výrobním štítku a v návodu k použití.

Zplyňování

Výrazně méně emisí vypouští do komína kotel, který odborníci označují pojmem zplyňovací. V něm se v daleko větší míře než v kotlích prohořívacích a odhořívacích využívají prchavé hořlaviny. Jinými slovy se zde tuhé palivo převádí na plynné. Plyn lze snadno kontrolovaně spalovat, a tak dosahovat vyšší účinnosti zařízení.
Dřevo nebo uhlí se přikládá do zásobníku paliva nad spalovací tryskou (hořákem). Spalování plynu ve speciální komoře je řízeno přísunem vzduchu. Ten zajišťujeventilátor.
Ještě lepší výsledky pak dosahuje tzv. automatickýkotel. V něm je doprava paliva - pelet, štěpky či rozměrově tříděného uhlí - k hořáku řešena automatickýmdopravníkempaliva.

Podrobnější informaci naleznete na:

Kam dál