SPOLKU Trávník a Naděje

Listopad 2011

Stanovisko výboru OS Trávníku a Naděje k odpovědi Rady Zastupitelstva

10. listopadu 2011 v 20:26 | výbor |  AKCE SPOLKU
Výbor OS TN vzal na vědomí odpověď Rady zastupitelstva města Cvikova na dopis ze dne 19.září 2011.
Je nám líto, že obec Cvikov nezareagovala včas na prováděnou opravu lesní cesty ze silnice v Naději na Milštejn. Lesy ČR opravovaly cestu na vlastních pozemcích včetně odvodnění. K tomu na naší přímluvu a hlavně z vlastní iniciativy provizorně opravily i část cesty na pozemku obce, ale bez jejího odvodnění (informace v našem Zpravodaji). Litujeme, že když už největší finanční náklady na opravu cesty provedly a zaplatily Lesy ČR, obec Cvikov za malé náklady opravu nedotáhla do konce. Jednalo se o svedení dešťové vody do škarpy, kterou je nutné prohloubit a částečně obnovit. Je smutné, že dnes pěkně vyhlížející lesní cesta bude opět splavená na cestu Trávník-Naděje, jak se již v minulosti po provizorních opravách stalo. Členové výboru několikrát navštívili místo opravy, zhotovili fotodokumentaci a včas ji předali obci. Předseda OS osobně jednal s p. Kadlecem z Lesů ČR o vylepšení provedené opravy v lese, což příčnými odvodňovacími kanálky Lesy provedly.Nepodařilo se již vyměnit odpadní rouru pod cestou za větší. O této opravě lesní cesty předseda OS jednal i s ředitelem SMC a doporučoval, aby se spojili s Lesy ČR (byla by zřejmě i možnost využít těžkou techniku lesů k dokončení opravy). Bude-li vůbec někdy prováděna oprava části této cesty, bude za mnohem vyšší finanční náklady.
Některé další náměty, které byly vzneseny na naší výroční členské schůzi, jsme postoupili RZ, protože není v možnostech OS tyto záležitosti řešit. Neměli jsme na mysli, aby obec prováděla prohloubení a upravení hlavní silnice Cvikov - Mařenice (vytékání vody ze škarpy na silnici a v zimě následné namrznutí na vozovce v zatáčce - možnost havárie vozidel), ale aby tuto skutečnost projednala se správcem komunikace i když se jedná cca o 20-30m.
Chápeme, že finanční situace města Cvikova je složitá, proto děkujeme i za provizorní provedení oprav silniček v Trávníku a v Naději, kterými se zlepšila sjízdnost a bezpečnost provozu.
Výbor OS Trávníku a Naděje
V Trávníku a Naději 8.11.2011


Byli jsme se podívat v SEVERU

8. listopadu 2011 v 14:02 | chajda |  CVIKOVSKÉ NOVINKY

V sobotu 5.11.tr. bylo poprvé ve Cvikově pro veřejnost zpřístupněno "Multifunkční kulturní centrum SEVER", které vzniklo přestavbou z bývalého hotelu Sever (protože přestavba byla financována z evropských peněz, nemůže být centrum po dobu 5 let využíváno pro výdělečnou, např. restaurační,činnost).
Otevření se zúčastnily stovky občanů jakož i členové našeho OS.V budově je hlavní sál s galerií (který bude využíván pro plesy, divadelní představení nebo koncerty). Dále jsou zde výstavní sály, klubovny a bude zde i internetová kavárna.
Součástí zahájení byla i výstava obrazů a fotografií místních autorů. Nové prostory jsou skutečně krásné a Cvikov tím získal skutečně reprezentační budovu. Věříme, že i Trávničtí a Nadějští se budou zúčastňovat budoucích akcí v tomto centru, např. slavnostního zahájení činnosti s kulturním programem 12. listopadu v 19 hodin.

Jak se staví Penny market.

4. listopadu 2011 v 19:17 | stani |  CVIKOVSKÉ NOVINKY
Na staveništi sa začíná budovat parkoviště, jsou hotové důležité přípojky a dokončuje se úprava příjezdu z hlavní silnice.


Měli jsme štěstí a krátce jsme pohovořili zřejmě s vedoucím stavby.Poněkud zbrzdil naše uspokojení s rychlostí, jak se stavba rozrůstá. Vypadá to tak, že na Vánoce se v Penny ještě nakupovat nebude. Asi se otevře někdy v jarních měsících.Ale i to je dobré. Hlavně, že stavba pokračuje.Můžeme být jenom zvědaví, jak na konkurenci marketu zareagují místní cvikovští obchodníci. Bude to asi silná konkurence.Zejména v tom, že prodejní doba je každý den v týdnu.


Stav k 18.listopadu


Pozor! Vloupačky!

4. listopadu 2011 v 18:39 | stani |  NAŠE AKTUALITY
Upozorňujeme majitele domků a chalup v Trávníku a Naději na nárůst počtu vloupání. V posledních několika týdnech došlo v Trávníku ke třem případům vloupání a následné krádeži vybavení chalup. Zloději se opět začali specializovat na kabely, které zřejmě vypálí a měď prodají do sběrny. Ve dvou případech došlo k pokusu vniknutí dveřmi a vraty, která však nápor zloděje vydržela. Ve všech případech jde asi o zloděje chodce, ktřeří kradnou především elektrické nářadí, které stačí odnést.
Požádali jsme Policii ČR a MP Cvikov, aby častěji prováděli kontrolu v Trávníku a Naději, zejméne v pozdních nočních hodinách. Získali jsme několik upozornění na podivné pohyby osob v Trávníku a Naději po setmění, na to jsme také policii upozornili. Pokud sami toto zjistíte, nahlaste takové podezření policii.