SPOLKU Trávník a Naděje

Zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

15. prosince 2011 v 16:49 | administrátor |  INFORMACE OBCE CVIKOV
(Vybráno z vyhlášky Města)

Město Cvikov
Obecně závazná vyhláška Města Cvikova č. 7/2011
o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Zastupitelstvo města Cvikova podle ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů se usneslo dne 27. října 2011 vydat tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška"):

Čl. 3
Zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
1. Zakazuje se požívání alkoholu na vymezených plochách veřejného prostranství ve městě Cvikov .
2. Vymezené plochy se zákazem požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.
3. Zákaz požívání alkoholu podle odst. 1 se nevztahuje na letní venkovní provozy pohostinství.
4. Zákaz požívání alkoholu podle odst. 1 se nevztahuje:
- na pořádání kulturních, sportovních a jiných společenských akcí konaných pod záštitou města,
- na silvestrovské oslavy konané ve dnech 31.12 a 1.1. každého roku,

Nabývá účinnosti dne: 15.11.2011


Veřejným prostranstvím jsou:
všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru (dle zákona č. 128/2000 Sb., hlava I, díl 4, § 28-34), ve znění pozdějších změn.

Pro účely obecně závazné vyhlášky jsou tato veřejná prostranství podléhající zákazu požívání alkoholu na veřejném prostranství :

Ulice v obvodu města Cvikov: (které tvoří místní komunikace, silnice III tř. , silnice I/13, včetně chodníků a autobus.zastávek)
Alšova, Boženy Němcové, Březová
Havlíčkova, Horní, Hrnčířská
Horova, Husova, Čechova
Československé armády, Dělnická, Družstevní
Jiráskova, K Zahrádkám, K Rybníčku
Kollárova, Komenského, Luční
Lesní, Malá, Mánesova
Martinovo údolí, Mlýnská, Náměstí Osvobození
Na Skalce, Na Svahu, Nábřežní
Nádražní, Nemocniční, Nerudova
Nová, Pětidomky, Pod Léčebnou
Pod Zeleným vrchem, Palackého, Pivovarská
Potoční, Příčná, Průjezd
Sad 5.května, Smetanova, Slovanka
Sídliště Slunečná, Školní
Tylova, Tovární, Vančurova
V Zátiší ,Vojanova, Wolkerova
Ústavní, Zahradní, Žitavská

Autobusové zastávky v částech města Drnovec, Lindava, Svitava, Trávník.

Tržiště :
1. v ulici Československé armády u č.p. 137
2. v ulici Komenského u č.p. 99

Veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení:

1. park = Sad 5.května u kostela a základní školy
2. park = zahrada u Městského klubu Nerudova ulice
3. park = zahrada areálu bývalého letního kina
4. park = stromová alej ul. Československé armády nad hřbitovem
5. park = střed Náměstí Osvobození
6. plocha zeleně mezi náměstím a ulicí Družstevní
7. veřejná zeleň,včetně parkovacích ploch , komunikací a chodníků u obytných domů v ulicích: Mánesova, Boženy Němcové, Družstevní, Československé armády, Sídliště, Martinovo údolí
8. dětská hřiště s hracími prvky a ostatní sportoviště v ul. Dělnická, Sídliště, Mánesova, Vančurova, Drnovec, Lindava,
9. školní hřiště v ulici Čechova
10. autobusové stanoviště v Tovární ulici včetně čekáren
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama