SPOLKU Trávník a Naděje

Únor 2012

Stavba PENNY pokračuje

18. února 2012 v 18:13 | stani |  CVIKOVSKÉ NOVINKY
Byli jsme se podívat v únoru jak pokračuje stavba marketu. Práce probíhají uvnitř, budova je
zřejmě zateplena.
Vypadá to, že obchod bude otevřen již brzy.

foto stani
foto jokr
Je otázka, jak tento nový obchodní stánek ovlivní prodej ve stávající síti cvikovských maloprodejen. Je docela možné, že nijak výrazně. Cenová hladina v Penny se prudce zvýšila. Společnost Penny Market provádí rekonstrukci vnitřního uspořádání prodejen, tato nová cvikovská prodejna bude již asi v novém provedení. To je zřejmě také jeden z důvodů navyšování cen. V této situaci mohou vietnamští maloprodejci potravin ve Cvikově a další prodejci, kteří jsou schopni udržet nízké provozní náklady, s Penny marketem přežít.

Jaké domy stály na "otočce" v Trávníku?

7. února 2012 v 13:44 | stani |  HISTORIE
Jen pamětníci z padesátých let si možná pamatují, kolik domů stálo na otočce-parkovišti, v Trávníku.Určitě si pamatujeme, že zde stála poloroubená hospoda. Já pamatuji, že hostinským byl v době, kdy jsme tam občas zavítali s rodiči, pan Tyšlar. Původně byl správcem hrázděné chalupy v Hamru.Někdy před rokem 1954 byla hospoda zbourána a nahrazena hospodou v tehdejším kulturáku, kterou si dobře pamatujeme.
K úvahám jak to vypadalo na otočce před r. 1945 a později, nás vyprovokovala pohlednice asi někdy z r. 1905.

Na její dolní polivině je nepochybně dům, ve kterém dříve býval konzum a v současnosti ho jako chalupu využívají Švecovi. Dnes je to jediný dům na pravé straně za otočkou. V pozadí je pozdější kulturák a dnešní provozovna Pepa Šikula. Zajímavá je i chaloupka po pravé straně za konzumem.
Stála v této době na rohu pozdější zahrady Šafaříků. Nikdo z nás jí nepamatuje.
Vlevo je ještě vidět průčelí chalupy, která byla později zbořena a na jejím místě je dnešní domek Macků.
Dům, ve kterém byl konzum, je zajímavý také tím, že ve střeše má mansardy, které již dnes neexistují. Tvarově je dům z pohlednice shodný s tím, co na stejném místě dodnes stojí.
Složitější je situace na horní polovině pohlednice.
Určitě je první poloroubená chalupa tou hospodou, kterou někteří z nás pamatují. Stála na otočce. Ale kde? Při pohledu ke Cvikovu, stála jako první za konzumem? Nebo druhá?
Pohlednice ukazuje, že na otočce stály tři domy. Začíná to hospodou a končí chalupou v pozadí. Ale kde stojí v tomto případě dům, ve kterém býval konzum(Švecovi). Podle pohlednice jde o pohled na otočku směrem od Cvikova. To znamená, že by uvedená stará hospoda musela stát na otočce jako první od Cvikova.
Já si pamatuji, že na otočce, ještě v počátku 60-tých let, stála roubená patrová chalupa, kde v prvním patře přespávali brigádníci na žně a později zde JZD zřídilo slepičárnu s kuřaty. Tuto roubenku jsem pomáhal rozebírat v době, kdy jí buldozerem strhli.Bylo to asi v r. 1960, nebo v r.1961
Jak to vypadalo na otočce v r. 1954 je vidět na letecké fotografii.


Dům s č. 25 je konzum, později chalupa Švecových. Dům, který stál v r.1954 na otočce vedle, je slepičárna, která byla zbořena až v šedesátých letech. Mezi oběma domy je zbořeniště.Kde stála hospoda z pohlednice? Jak byla otientovaná?
Protože tuto otázku necháme otevřenou k diskuzi, ještě pro upřesnění doplňujeme obrázek této části Trávníku z Císařského katastru z r. 1850.


V té době asi stálo po pravé straně silnice od Cvikova pět domů. Jsou to stavební parcely
č.104,105,106, 109 a 110.
Parcela č.110 je asi ta chaloupka na šafaříkovic zahradě, která zmizela, aniž po ní cokoliv zbylo. Podobně zmizelo č.104, po kterém na letecké fotografii je možná vidět jen náznaky, že tam někdy, proti cestě ze Zámečku, něco stálo. Parcela č.109 je nepochybně dnes jediný stojící dům, č. 25- dříve konzum.
Parcely 105 a 106 jsou slepičárna a hospoda, nebo v obráceném pořadí hodpoda a slepičárna.
Ale na pohlednici z r. 1905 je ještě třetí dům v pozadí, ale není to konzum, jde o dřevěnou stavbu.
Pohlednice je v tomto pohledu podivná.
Chceme na stránkách našeho Zpravodaje objevovat historii Trávníku a Naděje, jak jí dnes již málo kdo pamatuje. Proto se obracíme na Vás, členy našeho občanského sdružení, chalupáře a ostatní obyvatele Trávníku a Naděje, včetně všech našich příznivců.
Máte-li někde ve vašem fotoarchivu staré fotografie z Trávníku a Naděje, které ukazují jak to zde vypadalo před i po r. 1945, zapojte se do našeho pátrání.
V tomto případě jde o fotografie centra Trávníku s domy na otočce. To by nám velmi pomohlo. Všechny příspěvky zveřejníme a fotografie s vaším svolením zveřejníme v Galerii.
Pokud chcete upřesnit, jak to vypadalo na otočce, vyjádřete se v komentáři.
Za spolupráci a pomoc děkujeme.