SPOLKU Trávník a Naděje

Březen 2012

Odstraňování škod po vichřici

25. března 2012 v 10:07 | stani |  NAŠE AKTUALITY
Škody na stromech, které napáchala v květnu r. 2010 vichřice, byly obrovské. Zničené stromy se z velké části již podařilo odstranit. Na parčíku otočky v Trávníku zůstala tři torza krásných stříbrných smrků. Ponechal se jim čas na zvednutí větví v místě odtržených špiček.
Na výroční členské schůzi sdružení bylo uloženo výboru, aby dohodl s Obecním úřadem odstranění těch smrků, které nebude možné zachránit.


Prostřední smrk byl ve špatném a beznadějném stavu. Proto referentka životního prostředí paní Lucie Kolbabová zajistila prostřednictvím Služeb města Cvikova jeho odstranění.Je škoda, že hezký parčík na otočce tak dopadl. Doufejme, že zbývající stromy své větve zvednou.

Bude to o Velikonocích?

24. března 2012 v 14:02 | stani |  CVIKOVSKÉ NOVINKY
Zdá se, že stavba Penny marketu finišuje k otevření. V polovině března se na celé stavbě mohutně pracovalo.

Budova je již hotová a pracuje se uvnitř.

Upravují se přístupové cesty a pracuje se na parkovišti. Je vidět snaha dokončit a otevřít co nejdříve.
Možná, že to bude už o Velikonocích?

Prokazatelně nejstarší trávnický pamětník.

11. března 2012 v 11:15 | stani |  ZAJÍMAVOSTI Z TRÁVNÍKU A NADĚJE
Když jsem si prohlížel fotografie Trávníka z roku 2011, našel jsem jich několik, které mě inspirovaly, k představě, kolik událostí se přihodí v době života stromu, který je delší než délka lidského života. Aniž si to uvědomujeme, jsou staré stromy svědky událostí, které zkušený znalec umí z jejich kmene i přečíst. K těmto starým pamětníkům pocítíme úctu, většinou bohužel až když je někdo, možná zbytečně, porazí.
Jedním takovým pamětníkem byl jasan ztepilý na parkovišti pod místem, kde dříve stávala "slepičárna" v Trávníku.


Z nějakého důvodu ten strom v r. 2010 pokáceli. Na fotografii z r. 2006, ještě jasan na parkovišti stojí v celé své kráse.


Byl to mohutný strom, i když je na zbylém pařezu vidět, že již byl nemocný. Přesto by ještě pár desítek let žil.


Jeho mohutnost vyniká na padlém kmeni a také ve srovnání s našimi dvojčaty, stojícími na pařezu.

Jak ten jasan byl asi starý?
Stáří stromu se dá určit z dendrochronology vypracovaných tabulek. U každého druhu se vychází z průměru kmene, ten se změří ve výši 1,3m od země. Například stoletý smrk má v této výši obvod 1351mm a průměr 430mm.
V případě našeho jasanu to nebylo možné. Proto jsem použil sice nepřesnou, ale laitsky osvědčenou metodu určení stáří podle počtu letokruhů na pařezu z fotografie. Několikerým přepočítáváním jsem určil dobu "narození" jasanu asi na r. 1900. Je i možné, že tento strom byl vysazen právě u příležitosti data přelomu století.
V roce 2010, kdy jasan porazili, byl asi 110 let starý. Jasany se dožívají i více jak 200 let.


Jen pro zajímavost jsem na jeho kmeni vytvořil časovou osu s historickými údaji, které tento strom za svého života prožil a částečně i my s ním. Jak je vidět, bylo toho hodně.

Objímání kmenů starých stromů má něco do sebe. Určitě bychom si měli hodně rozmýšlet, kdy jim jejich život pokácením ukončíme. Nemluvě o užitečnosti takových velkých stromů pro kvalitu ovzduší i pro prostou krásu, kterou nás obklopují.