SPOLKU Trávník a Naděje

Duben 2012

Informace o jednání výboru OS Trávníka a Naděje

16. dubna 2012 v 18:30 | stani |  AKCE SPOLKU
V sobotu 7.4.2012, v penzionu U Naděje, jednal výbor našeho občanského sdružení.
Projednány byly úkoly vyplývající ze zápisu poslední výroční členské schůze.
Předseda OS p. Rutar informoval výbor o proběhlých jednáních na Obecním úřadě.
Byly provedeny potřebné, byť z našeho pohledu provizorní, opravy cest a silniček v Trávníku a Naději. Ze stanoviska MÚ vyplývá, že většina návrhů našeho OS je nerealizovatelná z důvodů nedostatku finančních prostředků.
Bylo konstatováno, že pro zlepšení bezpečnostní situace bude zapotřebí častějších návštěv státní a obecní policie v Trávníku a Naději.
Výbor řešil některé organizační úkoly, i s ohledem na příští volební výroční členskou schůzi.
Zatím nebylo realizováno zakoupení jedenácti příčkového žebříku pro potřeby členů OS v Naději.Výbor pověřil některé své členy aby tuto možnost v Naději projednali.
Výbor byl informován o akcích Osadního výboru:
Dne 5.5.2012 se v penziónu U Naděje uskuteční Sousedské setkání s hudbou, doporučuje se uspořádat je jako maškarní. Na tuto akci jsou naši členové srdečně zváni.
Na vjezdu silnice do Naděje bude instalována dopraní značka, zakazující vjezd vodidlům s váhou nad 24 t.
Pro letní sezonu by bylo účelné, aby se Osadní výbor a výbor OS dohodly na společných akcích.

Do PENNY MARKETu později

16. dubna 2012 v 17:24 | stani |  CVIKOVSKÉ NOVINKY
Jak píše paní starostka ve Zpravodaji, v dubnu se v PENNY mělo slavnostně otevírat. Vypadalo to docela slibně.Jak je vidět z velikonočních fotografií, dokončovací práce probíhaly svižně.Kdo se byl podívat na stavbu zjistil, že současně probíhá i rekonstrukce autobusového nádraží.
Tato cvikovská vylepšení vítáme.Doufáme také, že v průběhu letní sezony využijeme nabídku kulturních akcí, které budou probíhat v rekonstruovaném Severu.
K těmto informacím se na našich stránkách co nejdříve vrátíme.