SPOLKU Trávník a Naděje

Červen 2012

Informace z červnového Zpravodaje

18. června 2012 v 21:37 | administrátor |  INFORMACE OBCE CVIKOV
Upozornění na možnost podání podnětu ke změně Územního plánu,

Kolikrát se letos bude sekat tráva?

4. června 2012 v 20:46 | stani |  NAŠE AKTUALITY

To je otázka. Mnohde se již sekalo čtyřikrát. Jako každý rok začala sezona sečí. Je s tím práce i za použití co nejlepší techniky. Vzpomínám na tu dřinu, když jsme přijeli v "dávných dobách" na chalupu, někdy až na prázdniny a tráva byla vysoká jako obilí.Neuměle jsme sekali kosou. Také to šlo.Sekalo se jedenkrát, možná dvakrát za prázdniny. Než jsme si vyrobili neumělé elektrické sekačky.
Údržba našich "golfových" trávníků v Trávníku i Naději, která zpravidla spočívá jen v častém sekání, má i neblahé důsledky. Hlavně aby to chvíli trvalo než to zase naroste.Podívejme se na několik příkladů trávníku z našich pozemků.

Před sekáním:
1. Neošetřovaný, zaplevelený šťovíkem. ***** 2. Sekaný, ale nehnojený, je řídký.

3.Často sekaný, nezalévaný a nehnojený. **4.Často sekaný, nehnojený, zaplevelený,vyschlý.

Jak trávník udržovat a ošetřovat. Záleží na záměru jaký trávník kolem chalupy chceme mít. Ve většině případů půjde o trávník užitkový, po kterém se pohybujeme a je běžnou součástí zahrady a pozemku. Nejde tedy o parkovou okrasnou formu, na kterou se nesmí vkročit, protože jeho údržba nás stojí hodně práce i peněz. Ale na jehož kráse si zakládáme. To ale nebude případ nás chalupářů
Potřebujeme trávník hustý, nezaplevelený a svěží.Jak na to.
Sečení,
je nutné přizpůsobit přírůstku. Při každém sekání bychom měli snižovat výšku trávníku maximálně o 1/3 výšky.T znamená, že bychom neměli trávník sekat najednou, ale vždy o 1/3 výšky s odstupem několika dní.Než se poseče na původní výšku.Čím relativně výše trávník sekáme, tím méně trpí horkem v suchém období.Lépe drží vlhkost, nedochází k jeho žloutnutí.
Užitkový trávník by měl mít výšku asi 35-40mm. Měl by se sekat 3x - 20x za sezonu.
Častější sekání jen o 1/3 výšky je méně pracné a má lepší udržovací výsledek.
Na ostatních udržovaných plochách pozemku bychom měli ponechat výšku seče asi 60-80mm, sekat 1x až 3x za sezonu.
Jak a kdy trávník hnojit.
Hnojit by se mělo již na jaře, určitě ne v horké a suché letní dny.Použijeme-li dlouhodobě působící hnojiva, nemusíme hnojit 2x až 3x za sezonu.U užitkového, více sekaného a zatěžovaného trávníku je třeba častěji hnojit.
Trávník je dále třeba dostatečně hnojit, protože spolu s posečenou trávou, je mu stále odebíráno mnoho živin, které musí doplňovat a z půdy je časem částečně vyčerpá. To i v případě, že sekáte mulčováním.
Hlavní živiny, tedy dusík, fosfor a draslík, by měly být v hnojivu zastoupeny v poměru 6:2:3 až 4.
Jak zalévat.
V teplých suchých obdobích, kdy je potřeba zálivky vysoká, je vhodné travní porost zalévat ve dvou denních dávkách.Doporučená denní dávka činí 4-6 l/m2 v závislosti na denní teplotě a množství srážek.Bereme v potaz, na kterých místech voda z porostu mizí rychleji.
Správně provedená závlaha by měla provlhčit půdu pod trávníkem do hloubky 80-120 mm, tedy v místech, kam ještě zasahují kořeny trav..
Jak na plevel a mech.
V průběhu vegetace a v zimním období se ze zbytků pokosené trávy, plevele a mechu, vytváří nepropustná vrstva, nazývaná travní plsť, může být i několik cm. silná. Zabraňuje pronikání vody a živin do půdy ke kořenům trávy a zabraňuje výměnu plynů.Tato vrstva zabraňuje prorůstání trávy do hloubky a ta roste mělce do šířky. Neudrží vláhu a schne.
Vertikutace je skvělá prevence proti houbovitým chorobám, mechu.Doporučují se ročně dvě aplikace.
1. jarní- duben až polovina května
2. podzimní - konec srpna až září
Maximální hloubka je 3mm.Vertikutace se provádí za sucha.Trávník předem posekáme na výšku 3 - 4 cm.Je dobré také trávník mechanicky zbavit vytrvalých plevelů, to vertikutace neprovede. Po vertikutaci často trávník vypadá poničeně, je vhodné ho pohnojit trávníkovými hnojivy, při podzimní vertikutaci je lépe použít speciální trávníková hnojiva a dosít holé plochy.
Odborníci upozorňují, že je nutné dodržet hloubku vertikutace, tím nepoškodit drn a netupit zbytečně nože. Vertikutace není prozdušnění trávníku. (To je aerifikace.)
Větší pozornost a opatrnost při údržbě trávníků je v případě, že drn je nízký a má sůché propustné podloží.Opakem je drn na těžké a mokré půdě.
Při získávání informací jsem si uvědomil, jak macešsky a někdy bezohledně se člověk chová k travnatému porostu kolem chalupy, s cílem rychle posekat a uklidit trávu na kompost. Tam kde se to dělá správně to trávník dá svým vzhledem svému okolí na vědomí..

Použity informace z internetu.
http://www.ireceptar.cz/zahrada/okrasna-zahrada/jak-spravne-zavlazovat-a-hnojit-okrasny-travnik/

Oprava:
Do článku byly převzaty informace z webových stránek organizací, které poskytují informace a poradenství z oblasi péče o rostliny a zahradu. Po upozornění pana Ing. Z. Procházky, autor článku opravil termín vertikulace na vertikutaci. Údržba trávníků, tak jak je popsáno se neprovádí vertikulátorem, ale vertikutátorem. Nesprávný název vertikulátor se běžně používá v prodejnách se zahradní technikou a jak bylo uvedeno výše, používají ho nesprávně i některé poradenské organizace. Podrobnější informaci získáte na adrese- abecedazahrady.dama.cz.
Autor se omlouvá a děkuje.