SPOLKU Trávník a Naděje

Říjen 2012

Odpověď na komentář z Kanady

19. října 2012 v 12:57 | administrator |  ZAJÍMAVOSTI Z TRÁVNÍKU A NADĚJE
K našemu článku MIDSOMER V TRÁVNÍKU zaslal komentář pan Alex Langenhaun až z Kanady.
Pan Langenhaun , kterého známe spíš pod přezdívkou LEXA, je našim kamarádem z mládí, jezdil do Trávníku k panu Procházkovi, se kterým se znal od první třídy obecné školy. Později se pokusil odkoupit původní autobusovou čekárnu, kterou do dnešní podoby později přestavěl pan Nardelli. Pan Langenhaun se po roce 68 usadil v Kanadě, ale v posledních deseti letech se byl na nás v Trávníku několikrát podívat. Jsme rádi, že se udržují vzájemné kontakty s našimi kamarády v zahraničí (před 14 dny tu byl na skok i další kamarád z party pana Dědiny - Béda Novotný).
Komentář k akci našich skvělých zahrádkářek zaslal LEXA i s ukázkami ze svého stejného "koníčku".


Vítězka naší dámské soutěže, paní Věra Procházková (zcela vpravo),


zaslala jménem zúčastněných dam do Zpravodaje následující odpověď:

Náš milý kamaráde Lexíku,
děkujeme ti za krásná slova uznání, to vždycky potěší. Máš pravdu, že to snažení čím dál tím víc bolí, ale když je vidět výsledek,tak to jednoho baví.
A taky se přiznám, že se vždycky těšíme na bezva posezení a popovídání, spojené s dobrotami jako jsou dortíky, koláče nebo chlebíčky. A to přitom nechybí ani kapka dobrého moku.
Zdraví tě kámošky z Trávníka a Naděje

Předáváme do Kanady tento pozdrav. Určitě využijeme možnosti zveřejnit na našich stránkách případné příspěvky pana Langenhauna o přírodě z Kanady.

Víme, jak stály domy na otočce v Trávníku

16. října 2012 v 10:35 | Stani |  HISTORIE
V únoru jsme do rubriky Historie vložili starou pohlednici, snad někdy z dvacátých let minulého století s domy, které evidentně stály na dnešní otočce. Náš současný Trávník i Naděje, bohužel postrádají mnoho dřívějších chalup a domků, které po roce 1945, v době poválečného dosídlování i později, byly zbourány a rozebrány. Po mnohých se dnes již nezachovaly ani t.zv. grunty. Jedním takovým příkladem je prostor otočky v Trávníku.


Na začátku našeho pátrání jsme věděli, že ještě v r. 1960 na otočce stála velká polozděná roubenka. Z letecké fotografie z r. 1954 se dalo zjistit, že mimo roubenku zde zřejmě stály ještě další dva domy. Jejich popisná čísla se nezachovala. Po pravé straně silnice stály před r. 1945 tři domy.
Kde stál Dünnebierův hostinec (ten, co je na jedné části staré pohlednice)?


V dětství, počátkem padesátých let, jsem byl v tomto hostinci s rodiči na obědě, matně si na tu rozlehlou chalupu s výčepem pamatuji. Ne však na tu vedlejší roubenku za hospodou. Paní Švecová, která má dnes dům - bývalý konzum (je vidět na jiné části pohlednice) potvrdila, že jejich dům stojí za tou roubenkou v zatáčce a na pohlednici není vidět. Současně, a nejenom ona, si pamatovala, že vedle konzumu dříve stál dům, ve kterém byla ještě po r. 1945 funkční pekárna. K tomu jsme od paní Mackové dostali informaci, že po odsunu zde pekařil dosídlenec p. Šmíd.
V r. 1960 jsem byl přítomen bourání roubené chalupy na otočce, která je jako jediná vidět na letecké fotografii z r. 1954. V té době se jí říkalo slepičárna (JZD tam v přízemí pěstovalo kuřata). Myslel jsem si proto, že to hospoda být nemohla a domníval jsem se, že hospoda byla prvním domem na otočce a to v místě, kde jsou vidět proti cestě na zámeček ještě jakési zbořeniny.
S tím ale nesouhlasili místní "rodáci" pí Macková, p. Jaroslav Mládek a p. Šafařík i jiní. Výhrady měl i p. Procházka, se kterým se pokoušíme něco z historie Trávníka a Naděje oživit.
Vypravili jsme se proto do pobočky Státního archivu v České Lípě a na sousední Katastrální úřad.
Návštěva v archivu byla úspěšná pro získání některých informací o dosídlencích, takže v případě hospody jsme získali zaručenou informaci, že opravdu byl jejím vlastníkem po r. 1948 dosídlenec p. Stanislav Rada, který kromě hospody zde provozoval i řeznictví.
Rozhodující ale bylo doručení dvou výpisů z katastru, kde jsme konečně zjistili, jak to bylo s domy na otočce.


K mému velkému překvapení byl poslední zbývající dům (s čp. 23) původní Dünnebierův hostinec, který v r. 1948 dostal do vlastnictví Stanislav Rada. Ten jsem tedy kdysi pomáhal trávnickým usedlíkům bourat jako již zanedbaný objekt. Stalo se tak z důvodů zkrášlení Trávníku u příležitosti oslav Osvobození. Je zajímavé, že před r. 1959 ho zřejmě Radovi vrátili státu.
Dům čp. 24, kde bylo pekařství Šmíd, byl zbořen před r. 1954, na letecké fotografii již tedy není. Ale podle pí Mackové to byla dobře vybavená pekárna, polozděná roubenka. Je to tedy ten dům na pohlednici pod hospodou.
A překvapivě před hospodou, jako první proti cestě k zámečku (na malém parkovišti), stála ještě menší chaloupka s čp. 21, která do vysídlení patřila původní obyvatelce Františce Schüller. Konfiskovaný dům byl v r. 1951 převeden do majetku MNV Trávník a následně zbourán.
Pan Procházka zjistil, že u tohoto domu údajně kdysi stála malá zvonička, která se používala před postavením kaple v Trávníku.
Kdo přijížděl do Trávníku od Cvikova, vjížděl pod Zámečkem do ulice lemované i po pravé straně domy, kde stála pěkná hospoda s řeznictvím, tak jak je to vidět na staré pohlednici.

Byli jsme u paní starostky.

12. října 2012 v 13:43 | administrator |  NAŠE AKTUALITY
V pátek 5. října předseda OS pan Rutar a pan Stanislav navštívili paní starostku Mgr.Šárku Jakobi. Informovali jsme paní starostku o jednání naší výroční členské schůze. Konstatovali jsme, že přes příslib se na schůzi nedostavil nikdo z představitelů obce. Přítomní pracovníci obce nebyli, mimo své agendy, dostatečně informováni. Nemohli podat některé informace. S paní starostkou jsme se předběžně dohodli, že příští schůzi svolá výbor OS v první polovině srpna 2013 tak, aby se jednání mohla paní starostka zúčastnit.
Dále jsme projednali některé záležitosti ze zápisu VČS. Především situaci v opravě cesty na Milštajn. Byli jsme informováni, že proběhlo jednání s pracovníkem Lesů ČR v České Lípě, který připustil, že provedená oprava vyústění odvodnění cesty na Milštajn je nedostatečná. Bylo dohodnuto, že ještě tento podzim bude odkloněna voda z cesty, novou škarpou asi sto metrů nad závorou. V místech jak je vidět na obrázku.


Tím by se odvedla voda z horní části cesty přímo do potoka v pasece.
V dolní části původní škarpy by zůstala stávající roura, ale odtok by byl znovu vyčištěn a škarpa podél lesa by byla protažena také až do potoka v pasece. Tím by již nemělo docházet k zaplavení přilehlého pozemku.
Pokud Lesy ČR tuto opravu provedou, pak Obec uvažuje o opravě poničené cesty k chalupám.
Uvažuje se o naválcování živice.
Do sněhu už ale není daleko,uvidíme, jak to dopadne.
Konstatovali jsme, že SMC provedly několik oprav poničených cest v Trávníku a Naději.

Na cestu k Sittům byla naválcována živice, trochu se jí nedostávalo, doufejme, že v dolní části to SMC ještě opraví. Obavy, že neodvedený přívalový déšť vyrve i živici, ale zůstávají.

Cesta na kopci v Trávníku je opravená naválcovanou živičnou drtí a na silničce do Naděje je připravená její oprava.Tak jak bylo konstatováno na VČS, Služby Města Cvikova v letošním roce práce v Trávníku a Naději dle svých možností, zvládly dobře.
S paní starostkou jsme ještě projednali dotaz našeho člena na záměry obce s některými parcelami v Trávníku, které původně mělo získat od PFČR Město, ale později je Fond odprodal pastvninářům. V Katastru nemovitostí jsou vedeny jako zemědělská půda a není předpoklad, že by byly využity k zástavbě.
Podle potřeby se budou obě strany navzájem informovat.