SPOLKU Trávník a Naděje

Leden 2013

Kronika pana Musila

29. ledna 2013 v 16:50 | stani-chajda |  HISTORIE
V létě minulého roku jsme navštívili Státní okresní archiv v České Lípě. Pokud máte zájem bádat po historii Trávníku a Naděje, jste zde na správném místě. Dostalo se nám vlídného přijetí a mohli jsme nahlédnout do složek dokumentů, které se zachovaly z období před sloučením Trávníku se Cvikovem. Měli jsme možnost si některé dokumenty ofotografovat. Některé informace jsme již použili na stránkách Zpravodaje při objasňování historie "otočky" v Trávníku.
V tomto článku vás chceme seznámit se zachovanou částí kroniky Trávníka, kterou napsal pan Musila.
Pan Musil měl chalupu v horní části Trávníkam poblíž chalupy jeho bratra. Bratrova manželka byla několik let předsedkyní MNV v Trávníku.
Pan Musil popisuje v Kronice své postřehy o dění v Trávníku již od roku 1945. Je to zatím jediný písemný materiál z té doby.
Mnozí z nás si pamatujeme pana Musila, ovšem v době, o které píše, jsme ale byli většinou malé děti.
Připojené fotokopie jsou jeho pohledem na události kolem Trávníku a Naděje, které tehdy byly spojeny pod jedním MNV v Trávníku.
Události, které jsou v Kronice uvedeny, nebudeme komentovat. Určitě se ale k některým později vrátíme.

Pátrejte s námi

6. ledna 2013 v 20:30 | stani-chajda |  HISTORIE
Ve středu 2. ledna jsme se v penzionu U Naděje seznámili s manželským párem turistů z Německa, kteří hledali chalupu, ve které před r. 1945 žili rodiče té paní. Měli několik fotografií a bylo jednoduché zjistit, že jde o chalupu při cestě na Milštejn, kterou dnes vlastní Krechlerovi. Shodou okolností do penzionu dorazil i Jindřich Krechler, takže se vše vysvětlilo ke spokojenosti všech zúčastněných. Po velmi přátelské debatě jsme si vypůjčili několik starých fotografií Krischens Gasthaus, zjednodušeně hostince "U Krišů", který zde tehdy Krischeovi vedli (je zmíněn i ve článku "historie Naděje").


Zapůjčené fotografie budeme vracet v únoru, kdy se sem návštěvníci z Německa opět vrátí. Nebylo mnoho času a tak jsme se nemohli víc dovědět, což se v únoru pokusíme napravit.
Jedna z fotografií se však týká dvou domů na pozadí s lesem. Podle té paní je to fotografie z Naděje. Na zadní straně je napsáno Heimate nr.88. Dle slovníku die Heimat- domov. Je to ta roubená chalupa.


Fotografie byla polita asi kávou, po odstranění defektu na ní zůstaly bílé skvrny.
Nikdo z nás, v penzionu přítomných, se na tyto dva domy nepamatuje a ani nedovedeme identifikovat místo, ve kterém by mohly stát. Les v pozadí je blízko a připomíná kopec mezi Hamrem a Nadějí. Oba domy stojí na levé straně cesty, podle které vede elektrické vedení a na sloupech je osvětlení.
Původně jsme mysleli, že jde o cestu od Nováků k Soudilům, ale na letecké fotografii z padesátých let nikde není místo, kde by tyto domy stály.
Proto se o pomoc obracíme na všechny pamětníky, zejména z Naděje. Pokud by se nám podařilo fotografii identifikovat, byl by to dobrý příspěvek do galerie starých chalup v Trávníku a Naději.
Určitě bychom přispěli k dobrým kontaktům s dřívějšími obyvateli našich vesniček.