SPOLKU Trávník a Naděje

Duben 2013

Zasněžené velikonoce

5. dubna 2013 v 22:13 | stani |  GALERIE
V Trávníku a Naději jsou i zasněžené Velikonoce malebné. Těšili jsme se na jarní barvy a sluneční svit.Trochu nás to zaskočilo. Příjde to za několik dní, ale obrazy vykreslené černými a bílými zimními barvami, jsou také krásné, i když o Velikonocích se to často opakovat nemusí.

(Pro ty z vás, kteří používáte prohlížeč Mozilla Firefox a chcete si prohlédnout jednotlivé obrázky podrobně, je nejvýhodnější tento postup.
1. klávesa F11-režim celá obrazovka, 2.pravým tlačítkem kliknout na vybraný obrázek, 3.v okně bybrat-zobrazit obrázek, 4. po prohlédnutí se kurzorem dotknete horního okraje plochy a kliknete na liště vlevo na návratovou šipku, vyberete další obrázek a postup opakujete, 6. prohlídku ukončíte opět klávesou F11.
Pro ty, kteří používáte prohlížeč Internet Explorer bohužel tento postup nefunguje. Můžete si pouze zvětšit obrázky použitím klávesy +, za současného tisknutí klávesy Ctrl, pak musíte stránku opět zmenšit.Nebo si stáhnout prohlížeč Mozilla Firefox)

Z Milštejnu už "řeka" nepoteče?

4. dubna 2013 v 10:48 | administrator |  NAŠE AKTUALITY


V říjnu loňského roku, jsme psali o naší návštěvě u paní starostky Šárky Jakobi. Mimo jiné jsme za naše OS projednávali problémy kolem cesty na Milštejn. Kontatujeme, že jednání, které vedla paní starostka s firmou Lesy ČR v České Lípě, mají dobrý výsledek. Lesy ČR provádějí úpravu odvedení přívalové vody ze škarpy z Milštejnu mimo cestu, do údolní paseky.
V těchto místech je přehrazena škarpa tak, aby nemohla voda pokračovat dolů do Naděje.
Lesy ČR provedly překop cesty a vodu odvedly rourou do paseky.


Fotografie které jsme pořídili o Velikonocích ukazují současný stav stavby.Překop je provedený v proláklině cesty a betonová roura o velkém průměru, bude tak pravděpodobně řešit odvedení přívalové vody z cesty, ale i z celé části paseky směrem od Milštejnu.


Práce budou dokončovány až po sněhu, předpokládáme, že bude provedena úprava překopu s rourou tak pěkně, jak to Lesy ČR provedly na celé cestě.
Roura u závory na konci lesa v Naději zůstane beze změny. Bude-li překop škarpy funkční, může roura tohoto průměru stačit. Firma Lesy ČR přislíbila, že současně opraví a prodlouží i svodnou škarpu od závory podle lesa.


Pokud se těmito opatřeními zamezí ničivé síle přívalové vody, která ničila všechny opravy dolní části cesty k silničce v Naději, je možné, že to konečně umožní, aby obec provedla novou opravu této části cesty.
Tím by se současně možná uzavřel "příběh" cesty na Milštejn a zlepšily se podmínky pro turistiku, k této velmi krásné přírodní i historické pamětihodnosti.
Paní starostce za pomoc děkujeme a věříme, že se celá záležitost cesty se zdarem dokončí.