SPOLKU Trávník a Naděje

Květen 2013

Cyklobus pojede Trávníkem

22. května 2013 v 11:40 | administrator |  NAŠE AKTUALITY
Z Mařenic nás upozornil čtenář Zpravodaje, pan Matěj Carda, že opět jako v minulém roce bude ČSAD Č.Lípa pokusně provozovat cyklobus, který pojede z N.Boru do Krompachu.
Protože sám často používá na cestách hromadnou dopravu a např. v Mařenicích zná několik lidí, kteří z různých důvodů nemohou jezdit autem.A těmto,jak píše, docela chybí ta rekreační přímá linka, co před ještě deseti lety jezdila z Prahy. Tak tyto nové spoje jsou podle něj alespon částečnou kompenzací...
Panu Cardovi děkujeme a přeposíláme text informace z Obecního úřadu v N.Boru ke zřízení této autobusové linky.Současně připojujeme její jízdní řád.

Turisté budou moci během letní sezóny využít cyklobusy

Novoborsko je turisticky atraktivní oblastí a oblibu si získává nejen u pěších výletníků, ale i cyklistů. Ti pak budou moci během léta využít cyklobusy, a to na trase z Nového Boru přes Cvikov do Krompachu a zpět.
"Cykloturistika je v současnosti velmi populární, proto jsme v této souvislosti jednali se společností KORID LK, která koordinuje veřejnou dopravu v Libereckém kraji, a to o možnosti zavedení cyklobusů na trasu do Lužických hor," sdělil starosta města Jaromír Dvořák. Ten také dodal, že výletníkům na kolech se v Novém Boru a okolí nabízí řada cyklotras, z nichž některé jsou propojené i s těmi v sousedním Německu.
Podle informací společnosti KORID LK pojedou ve zkušebním provozu od 9. června do 1. září na trase Nový Bor - Cvikov - Krompach a zpět, a to v sobotu v 10,10 hodin a 16,10 hodin; v neděli v 10,10 hodin z Nového Boru (aut.nádraží); zpět z Krompachu pak v sobotu v 11,10 hodin a 16,50 hodin a v neděli v 11,10 hodin.
Nástup a výstup bude možný na všech pravidelných zastávkách dle jízdního řádu. Jak dále uvedla společnost KORID LK, cyklobus bude určen i pro dopravu běžných cestujících a přeprava jízdního kola není podmínkou. Bude se totiž jednat o standardní autobus s připojeným vlekem o kapacitě k umístění až 30 jízdních kol.
Datum poslední aktualizace: 16.05.2013Asi známe příběh dolní Naděje

20. května 2013 v 21:23 | stani-chajda |  HISTORIE
Je to příběh zmizelých domů a chalup a jejich původních obyvatel, v této části bývalých Sudet. Po r. 1945.

Z dětství si tzv. "bouračky" pamatujeme. Hráli jsme si na nich a prolézali jsme je.Někteří z nás si pamatují i původní obyvatele, kteří v těchto domech žili až do jara r.1946.
Generace nás, tehdejších dětí, se o historii Trávníku a Naděje začala zajímat až mnohem později. Až v době, kdy jsme převzali starost o chalupy a domy od svých rodičů.Ale o staré historii našich dnešních chalup i obou vsí toho mnoho neznáme ještě dnes.

K obnovení zájmu o historii domů v Trávníku a Naději přispěly i poměrně časté návštěvy rodin původních německých majitelů.Již před sjednocením NDR a NSR přijížděly se podívat na místa, kde žily generace jejich příbuzných.To se zvýšenou měrou děje i v současnosti.Dovídáme se tak zajímavé informace, které by jinak zmizely.Jsou to přátelské návštěvy a posilují se tak dobré vzájemné vztahy mezi sousedícími státy.

Je velmi málo dokumentů.V pozemkových knihách na KÚ v České Lípě si lze za poplatek 100Kč opatřit kopii, kdy byl dům zapsán do katastru a získat přehled všech majitelů až do současnosti.Mnoho současných majitelů to zatím neudělalo.O zbouraných domech nenaleznete téměř nic ani ve Státním archivu.
Chybí zejména fotografie zbouraných chalup.V Trávníku to je asi 25 domů a v Naději, včetně Hamru je to asi 24 domů.Toto postupně upřesníme.

Jak jsme již publikovali v rubrice HISTORIE, velkou pomocí k obnově znalosti o původním vzhledu obou obcí, rozmístění domů a ostatních staveb, jsou letecké fotografie z r. 1938, nebo 1950.

V případě Naděje jsme ale získali opravdovou historickou "perlu".
HOFFNUNG -plán, stav před r.1945Zaslal nám ho pan Milan Pekárek. On a jeho bratr Aleš jsou od dětství spjati s Nadějí. Aleš v Naději chalupaří a Milan žije dlouhodobě v Německu.

Tam se v minulosti seznámil se starší Němkou, paní Ursulou Schützovou, která v Hoffnungu-Naději až do jara r.1946 žila.(Dům č.p. 7) Spolu s dalším původním obyvatelem panem Raimundem Winklerem ,(dům č.p.21), načrtli plán domů v Hoffnungu, popsali domy popisnými čísly a opatřili jej i legendou základních údajů o původních majitelích. Tento plán pan Pekárek graficky upravil a dal mu digitální podobu.
Díky jimi vytvořenému plánu dnes víme, jak Hoffnung-Naděje vypadala před r.1945.

Myslíme si, že s pomocí tohoto plánu se dopátráme k chybějícím informacím o chalupách, které pokud možno postupně doplníme o dokumenty z doby jejich existence, včetně zajímavostí o jejích obyvatelích.
O to jsme se pokusili v případě dolní Naděje, která se tehdy nazývala Hoffnung-Niederdorf.


Hoffnung-Niederdorf - dolní Naděje............... dolní Naděje v r.1950 -letecký snímek

Ve výřezu plánu Hoffnungu jsou domy označeny původními popisnými čísly.(Výřez plánu není orientován ve světových stranách.) Červeně jsou zvýrazněny ty, které byly zbourány. Ve směru od Mařeniček, na kraji lesa je dům č.p.1- bývalá hospoda. Známe jí už jen jako rozlehlou zříceninu, ale s upraveným velkým prostorem hospodské zahrady. Pokračujeme po cestě do Naděje, zde se prolínají hranice katastru Trávníku a katastru Naděje. Přímo nad úvozem, již v katastru Hoffnungu, stála dřevěná roubenka s p.č.74. Zajímavé je, že v celém Hoffnungu (i Naději) chybí p.č.2. Na jeho pomyslném místě stojí chalupa č.74.

Pan Pekárek nám zaslal informace z velmi pěkné německé publikace, kde se o Hoffnungu píše-
Po roce 1850, kdy se celá oblastní správa změnila, patřila Naděje k Trávníku,(tehdy Glasert), ale již od roku 1898 silně usilovala o samostatnost, kterou obdržela 8. září 1903.

Podle fotografie, někdy z let před r.1950, je vidět, že jde o starou dřevěnici s doškovou střechou.To neodpovídá tak vysokému popisnému číslu, které by chalupu řadilo v té době mezi modernější domy(jako jsou třeba chalupy č.78,81,83). Leda, že by v době, kdy byly obě obce spojené do Trávníku, po r. 1850 došlo k přečíslování a po rozdělení obcí již toto číslo chalupě zůstalo.


chalupa č.p.74, pravděpodobně dříve č.p.2 ...chalupa č.p.3, dnes nová chalupa č.p.5 (od V.S.)
(od pana F.Švorce)

Chalupa č.p.3 je dalším domem po pravé straně cesty Niederdorfem. Na fotografii z počátku 50-tých let je vidět již jen její torzo. Později zmizely i grunty. Na jejím místě je dnes nová pěkná chalupa s č.p.5. Je tomu tak pro to, že stavební úřad novostavbám přiděluje popisná čísla po zaniklých bouračkách.

statek č.p.4 - "Brabčárna"......................statek s původním č.p.5 - "Markova" bouračka
(od V.S.)

Statek "Brabčárna" získal svůj název podle národního správce Brabce, který rozlehlý dům ve správě Lesů ČSR pronajímal Pražákům. Na špatné fotografii z padesátých let je v původní podobě s velkou stodolou. Říkalo se mu také "čtyřka", dnešní majitel jej přizpůsobil původnímu vzhledu, ale s "obytnou" a kratší původní stodolou.

Na poslední fotografii je statek č.p.5. Fotografie je z první poloviny padesátých let, ještě v zachovalém stavu se stodolou. Asi v roce 1952 byl v Trávníku postavený nový kravín a krávy se pásly až v Naději. Statku se říkalo "Markova" bouračka a jako většina opuštěných chalup byl posupně rozebrán. Z některých rozebraných zděných částí bouraček vznikl trávnický kravín.
Za tímto statkem stál domek č.6- výměnek, který byl zbourán ještě dříve než č.5.
Dále po cestě do Hoffnungu, při potoku stál dům č.52. I tento dům byl v počátku padesátých
let zbořen.

Pokud někdo ze čtenářů tohoto článku má jakékoliv doplnění, nebo připomínky, nebo dokonce fotografie z historie Trávníku a Naděje, prosíme o jejich zaslání. Postupně budeme naše informace doplňovat.
(Děkují autoři)

Vyšlo květnové číslo Krompašských rozhledů

11. května 2013 v 18:06 | administrator |  ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY


Přeposíláme upozornění od pana J.Krbečka.