SPOLKU Trávník a Naděje

Červen 2013

Fotografie z doby, kterou si nikdo nepamatujeme.

19. června 2013 v 22:32 | stani-chajda |  HISTORIE
Další překrásnou historickou perlu do naší sbírky nám zaslal pan Vladimír Hladík, který s rodiči v dětství jezdil (a i nadále jezdí) do Naděje. Patří tedy mezi nás, tehdejší trávnické a nadějské děti.
Fotografie byly darovány jeho rodičům paní Kristinou Maczkovou, se kterou se seznámili v "rekreačce". Tak se říkalo autobusu zahrádkářů, který v sobotu Pražáky vozil přes Trávník až do Krompachu a v neděli se s nimi vracel opět do Prahy. Paní Maczková do Trávníku jezdila s rodiči na letní byt určitě už od dob první republiky.
Dobu, kdy fotografie vznikly, je těžké určit.


Toto je pohled na "náves" v Trávníku ze silnice od Cvikova ze zatáčky v kopci pod hájovnou.Ten patník s čtvercovým otvorem tam ještě nedávno stál. Silnici pamatujeme jako štětovanou a prašnou, ale dobře udržovanou cestáři, kteří tehdy bydleli v místě.
Na první pohled se obraz příliš neliší oproti dnešku. Domy na fotografii stojí do dnešní doby, pouze chybí stodola za statkem vpravo.
Jsou vidět dvě zajímavosti. Vpravo od kaple stojí věž zděného transformátoru, která byla zbourána při rekonstrukci elektrické sítě, někdy ke konci osmdesátých let minulého století.
Před ní je další věž ze dřeva, která pravděpodobně sloužila jako sušárna hadic místních hasičů.
Pokud si obrázek zvětšíte, tak v levém rohu je vidět obrys tehdejší Dűnnebierovy hospody na dnešní otočce. (Psali jsme o ní v článku ze 7. února 2012 - Jaké domy stály na "otočce" v Trávníku?)
Fotografie nebude asi příliš stará.Odhadujeme ji na dobu krátce před začátkem 2. sv. války.
Zato fotografie části návsi v Trávníku je asi mnohem staršího data. Podle oblečení žen, kráčejících po silnici zřejmě do koloniálu (druhý dům zleva, který zakrývají stromy), bychom odhadovali její vznik na dvacátá léta minulého století nebo ještě dříve.
Je to pohled ze zahrady domu č. 2. Chaloupku úplně vlevo nikdo nepamatuje. Nezaznamenala jí ani letecká fotografie z r. 1938. Je možné, že jde o výminek k domu, který donedávna patřil rodině Šafaříků. Mezi chaloupkou a domem č. 25 s koloniálem vede cesta do dolního Trávníku.
V pozadí, v zatáčce silnice, stojí dům tehdy s čp. 24. Byl zbořen na konci čtyřicátých let. Byla v něm funkční pekárna s pekařstvím. Nejstarší z nás si ji pamatují ještě v provozu.Tento dům stál přesně nad hranou koryta potoka na dnešní otočce. Za ním stál Dűnnebierův hostinec (tehdy čp. 23), jak jsme uvedli výše.
Vpravo od silnice stojí dnešní dům s čp. 3. Byla to velká roubená chalupa, která byla později na fasádě pokryta prkny a částečně vyzděna. Na srovnávací fotografii ze současnosti je vidět, jak se vzhled této části návsi změnil.Další starou fotografií je chalupa čp. 87, fotografovaná přibližně z místa, kde dnes stojí polorozpadlý kravín. Liší se od té současné jen tím, že všechny stromy, které na obrázku chalupu obklopují, dnes neexistují. Není zde ani lípa, která je z dnešních stromů nejdominantnější. Ještě na počátku 90-tých let převládala v Trávníku a Naději pole, tak jako je to vidět na těchto starých fotografiích. Klasická zemědělská produkce se v posledních dvaceti letech změnila na pastvinářství. Tím se změnil i kolorit dnešní krajiny.


Na poslední staré fotografii je pohled na školu, v pozadí je začátek Naděje. Vpravo od školní budovy je překrásně tvarovaný strom, který dnes neexistuje. Chaloupku v popředí vidíte v původním stavu, jak vypadala než byla její fasáda nedávno zcela rekonstruovaná. Cesta vpravo před ní vedla do polí ke hřbitovu a do dolní Naděje. Ve srovnání s dneškem byly všechny meze nezarostlé a často nebyly ani ploty kolem pozemků. Tráva se vysekávala a zkrmovala. Na pravém okraji fotografie z dnešní doby stál ještě počátkem roku 2010 vzrostlý les. Po "tornádu" v květnu 2010 lehl, zbylo pár stromů na špičce.
Závěrem ještě jednou děkujeme panu Hladíkovi za fotografie, které nám všem poskytly možnost podívat se, jak vypadal Trávník v době, kterou jsme nezažili.