SPOLKU Trávník a Naděje

Listopad 2013

Dušičky v Trávníku

11. listopadu 2013 v 10:19 | administrator |  ZAJÍMAVOSTI Z TRÁVNÍKU A NADĚJE
Ve dnech okolo druhého listopadu jsme vzpomínali na zemřelé.Ti z nás, kteří své zemřelé blízké či přátele, nemáme uložené na trávnickém hřbitově, se na tento pietní ostrůvek na okraji Trávníku, zajdeme podívat jen málokdy.


Je to škoda, protože trávnický hřbitov je prostým, dobře upraveným místem, které patří do historie Trávníku.Byl zřízen v r.1890. Jsou zde i opuštěné hroby obyvatel Trávníku, před r. 1945.


Po likvidaci hřbitova v Naději, koncem šedesátých let, byli z něj na trávnický hřbitov přeneseni i zemřelí příbuzní rodin, které osídlili české pohraničí po r. 1945. Dnes je hřbitov v Trávníku společný pro obě vesničky. Na hřbitově jsou pohřbeni i příbuzní chalupářů, kteří nejsou trvalými obyvateli Trávníku a Naděje.

O hroby se příbuzní zemřelých dobře starají, je zde čisto a uklizeno. Celé prostranství hřbitova bylo upravené, čisté. Služby města Cvikova se o veřejnou část hřbitova starají dobře. Na hřbitově je velké množství opuštěných hrobů, často s velmi hezkými, byť zašlými kovovými plůtky.


Některé hroby nejsou udržovány vůbec. Hrobová místa nemají majitele a obec se o ně nestará. Pokud nenajdou nového majitele, je pravděpodobné, že se časem rozpadnou. Bylo by dobré, pokud je to možné, aby SMC v rámci údržby hřbitova provedli očištění zpustlých hrobů, které jinak zbytečně tento hezký hřbitůvek hyzdí.


Bývalá márnice, která se nepoužívá, je otevřená, neuzamčená a láká k odhazování nepořádku. Po delší době od posledního prořezání stromů, jsou koruny lip přerostlé a potřebují nové prořezání.
Výše jmenované závady, na jinak pěkně udržovaném hřbitově, jsou snadno odstranitelné. Naše OS Trávníku a Naděje upozorní Obecní úřad ve Cvikově, a požádá o odstranění závad.
Pokud se půjdete na hřbitov podívat, což doporučujeme, nezapomeňte za sebou zavřít hřbitovní vrata. Jsou zajištěna provizorním drátěným okem, i to by bylo dobré nahradit petlicí.