SPOLKU Trávník a Naděje

Květen 2014

2. nabídka

28. května 2014 v 11:07 | administrátor |  MÁM-NEPOTŘEBUJI, NEMÁM-POTŘEBUJI
Vertikutační hrábě (ruční, pro odstraňování mechu z trávníku.)


(Poptávku zašlete na adresu obstaralek@seznam.cz, cenovou nabídku neuvádíme.kontakt zprostředkujeme)

1. nabídka

28. května 2014 v 11:01 | administrator |  MÁM-NEPOTŘEBUJI, NEMÁM-POTŘEBUJI
Dvě sady WiFi (AP/klient s napáječem, směrová anténa 12 dB zisk, propojovací kabel 7 m k anténě, kabel RJ45 k počítači).
Použití buď samostatně (2 přijímače WiFi) nebo pro propojení dvou bodů (v jednom místě vysilač WiFi - access point, na druhém místě přijímač WiFi).(Poptávku zašlete na adresu obstaralek@seznam.cz, cenovou nabídku neuvádíme.kontakt zprostředkujeme, admin.)

Věci se hromadí

26. května 2014 v 19:03 | stani-chajda |  MÁM-NEPOTŘEBUJI, NEMÁM-POTŘEBUJI
a lidé si připomínají Nerudovu otázku : Kam s ním?
Napadlo nás, že by k tomu účelu mohla posloužit i rubrika v našem zpravodaji. Někomu totiž něco přebývá a jinému možná právě to chybí. A tak zakládáme rubriku
MÁM-NEPOTŘEBUJI, NEMÁM-POTŘEBUJI
Bude udělaná tak, že pokud někomu něco přebývá, napíše nám na styčnou mailovou adresu (viz dole) co nabízí a ve Zpravodaji jeho nabídku otiskneme (anonymně pod heslem). Kdo bude mít zájem, ozve se nám na stejnou styčnou adresu a my oba potenciální partnery na sebe navážeme (třeba předáním telefonních čísel). Jak směnu uskuteční, záleží pak na nich. Něco překáží a přenechá se jinému za hubičku, o případné úplatě za cennější věc se takoví partneři dohodnou.
Samozřejmě otiskneme i poptávku, kdy nějaký chalupář něco shání, aby se mu mohl případný majitel takové věci ozvat.
Do rubriky se mohou ozvat i zájemci, kteří by potřebovali něco podstatnějšího i jen na nějakou dobu zapůjčit.
Jak možná víte, podle nově platného Občanského zákoníku končíme jako Občanské sdružení a přetransformováváme se na SPOLEK. A spolky byly vždycky zakládány, aby si členové pomáhali.
V rubrice, kterou dneškem otevíráme, najdete první nabídky.
Styčná e-mailová adresa bude
obstaralek@seznam.cz

Bude se vyměřovat

15. května 2014 v 9:21 | MÚ CVikov + chajda |  INFORMACE OBCE CVIKOV
MÚ Cvikov vyvěsil upozornění na tuto akci (dále výtah z vyhlášky):
Katastrální úřad pro Liberecký kraj oznamuje, že v katastrálním území Naděje a Trávník u Cvikova obce Cvikov bude obnoven katastrální operát přepracováním do digitální podoby.
Obnova katastrálního operátu se provádí postupně na celém území České republiky a je vyvolána potřebou vést katastrální mapu i písemné údaje katastru nemovitostí v digitální(počítačové) podobě. Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena
vlastnická ani jiná práva k nemovitostem.
Vlastníci nemovitostí se upozorňují na tato ustanovení katastrálního zákona:
Součástí obnovy katastrálního operátu není zjišťování průběhu hranic pozemků v terénu .
Při obnově katastrálního operátu se
a) doplňuje katastrální mapa zobrazením hranic pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků, přitom se tyto parcely zpravidla
označují novými parcelními čísly, aby se zabránilo duplicitě a nedošlo při majetkoprávních převodech k záměně parcel
Katastrální úřad vyloží na dobu nejméně 10 pracovních dnů nový obnovený katastrální operát v obci k veřejnému nahlédnutí
Vlastníci a jiní oprávnění mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu.
----------
Obec Cvikov návazně oznamuje, že že v katastrálním území Naděje a Trávník u
Cvikova bude dne 01.06.2014 zahájena tato částečná revize katastru nemovitostí a potrvá do 31.7.2014.
Vlastníci nemovitostí se upozorňují na jejich povinnosti, vyplývající z ustanovení § 37 odst. 1 katastrálního zákona, zejména povinnost zúčastnit se na výzvu jednání a na výzvu předložit potřebné listiny. Jednotliví vlastníci nemovitostí budou k revizi údajů katastru písemně zváni jen ve zvlášť odůvodněných případech.
Zaměstnanci Katastrálního úřadu jsou po oznámení oprávněni vstupovat na parcely, do staveb mohou vstupovat jen se souhlasem majitele. Po předchozím upozornění mohou provádět i terénní úpravy, pokud by třeba porosty bránily vyměřování.