SPOLKU Trávník a Naděje

Říjen 2014

Byli jsme se podívat

13. října 2014 v 13:51 | administrator |  NAŠE AKTUALITY
V průběhu září prováděly Služby Města Cvikova ( SMC) opravy a úpravy cest v Trávníku a Naději.S uspokojením konstatujeme, že hlavní "bolesti", která byly připomínány v diskuzi na členské schůzi Spolku TaN, byly splněny.


Na silničce do Naděje byly zaválcovány živicí nejhlubší "lavory", opraveny záplaty z minulosti a


před mostkem pod kapličkou byly nainstalovány dva výstražné sloupky. Když je hrana krajnice zarostlá trávou, není svah před mostkem vidět. Doufejme, že sloupky přežijí pluhování.


SMC provedly rekonstrukci odvodnění bažiny (rybníčku) na potoku v dolním Trávníku. Roura byla v podtoku pod cestou uložena níž. Tím by se měla snížit i hladina v bažině.


Podívali jsme se také na stav odbočky cesty na Milštejn. Konstatovali jsme, že firma Lesy ČR závory z Naděje do lesa neuzavírá na zámek. Tím je otevřená cesta motorizovaným vandalům a i zlodějům, kteří takto lesem snadno zmizí. (Stejný stav je i v Hamru.)
Naopak můžeme pochválit SMC a jejich úklidovou četu, že odtok cesty z Milštejnu čistí. Přeptali jsme se i sousedů, kteří tuto cestu používají.


Tím, že fi.Lesy ČR Česká Lípa provedla odvedení svodné škarpy cesty z Milštejnu vysoko nad závorou, přívalová voda dolní část cesty již tak neničí. Budeme jednat s obcí, aby zařadila tuto část cesty do běžné údržby občasným dosypáním štěrku. Na křižovatce vyústění cesty je vidět, že se nevyplavuje ani drobný štěrk. Tím se zvýšila i bezpečnost jízdy v zatáčce.


Některé požadavky na zlepšení, které zazněly na schůzi Spolku, budeme v nastávajícím povolebním období projednávat s vedením obce. O podporu obce budeme jednat v souvislosti s odstraněním nebezpečného stavu v zatáčce silnice u otočky v Trávníku. Z fotografie je vidět, že škarpa silnice vpravo za odbočkou do horního Trávníku je nevyčistěná a mělká. Voda ze škarpy nevytéká do odtoku potoka, ale v klopené části na silnici.
Zejména v blátivé zimě je stav velmi nebezpečný. Voda přetéká silnici a namrzá.
Správcem silnice není obec, ale Správa silnic Česká Lípa.
Budeme požadovat co nejrychlejší opravu.
Všem členům a příznivcům našeho Spolku TaN děkujeme za spolupráci a přejeme hezký podzim.