SPOLKU Trávník a Naděje

Listopad 2014

Údržba trávníků pomocí vertikutátoru.

25. listopadu 2014 v 21:23 | chajda

VERTIKUTACE
Jak jste se dozvěděli ze zápisu, náš spolek koupil pro své členy VERTIKUTÁTOR. Pokud jen matně tušíte o co jde, uvedeme pro vás pár informací.
Cílem je odstranění plsti a provzdušnění vrchní vegetační vrstvy trávníku. Tu plsť tvoří zbytky posečené trávy, odumřelé rostliny a hlavně mech. Plsť vytváří v trávníku nepropustnou vrstvu, která zabraňuje pronikání světla, živin, vzduch a vláhy do půdy a ke kořenovému systému trávníku. Pravidelné odstraňování plsti je pro zdravý trávník důležité.
Toto odstraňování se provádí jakýmsi prořezáním zmíněné vrstvy pomocí zahradního mechanizmu, zvaného vertikutátor (je to od anglického vertical cut - česky svislý řez). Vertikutátory jsou vybaveny ostrými noži, které rotují na hřídeli a zařezávají se do horní vrstvy trávníku, hloubka zařezávaní je jen mělká. Vertikutací vysekáme vrstvu mechu a umožníme, aby trávník opět dýchal. Počítejme s tím, že vyhrabaný mech má velký objem, takže na rozdíl od travních sekaček budeme velice často musit vyprázdňovat koš vertikutátoru.
Vertikutaci provádíme nejlépe dvakrát ročně - na jaře a na podzim. Před vertikutací musíme trávník posekat. Nebojme se toho, že po vertikutaci vypadá trávník jako poničený a s holými místy Trávník velmi rychle zregeneruje a vertikutace mu prospívá. Samozřejmě je vhodné vyčištěný trávník pohnojit a holá místa dosít travním semenem.
Vertikutátory mají obvykle dva výměnné válce. První s noži je určen pro výše popsanou vertikutaci, druhý válec má pouze jakési drátěné hrabičky a tímto válcem dočišťujeme a shrabujeme zbytky plsti.


Z jednání výboru Spolku Trávník a Naděje

25. listopadu 2014 v 21:12 | administrator
S p o l e k
TRÁVNÍK A NADĚJE

Zápis z výborové schůze
dne 16. 11. 2014

Přítomni: pí Marková, pí Švecová, p.Rutar, p. D. Procházka, p. Vyroubal, p. Stanislav, p. Z. Procházka (KK).
Omluveni: pí Fišerová,
 

Projednáno:

1. Informace o průběhu 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Cvikov, konaného
dne 16.listopadu 2014.
Zasedání se zúčastnil p. předseda Rutar.
Do funkce starosty města Cvikova byl zvolen JUDr. Jaroslav Švehla.
Do funkce místostarosty města Cvikova byl zvolen Mgr. Ivo Čeřovský.

Předseda Spolku Trávník a Naděje zaslal jménem Spolku
výše uvedeným představitelům města Cvikova blahopřejný
dopis k jejich zvolení.

2. Byl projednán návrh některých členů Spolku na zakoupení vertikutátoru -provzdušňovače
tj.elektrického stroje k odstranění mechu v zatravněných zahradách.Informaci o možném výběru stroje s technickými parametry vhodnými pro užití na našich zahradách, včetně ceny podle typů, podal p. Rutar.

Výbor rozhodl o zakoupení vertikutátoru zn. AL-KO
Combi 38 E-comfort v ceně 2990Kč. Zakoupení zajistí
p. Rutar. Stroj bude pro členy Spolku k dispozici již v
jarních měsících r. 2015, bude uložen u p. Rutara.

3. Stav realizace instalace bezdrátového ovládání dočerpání vodárny v Trávníku z vrtu vedle
penzionu U Naděje:
- v jednání p. Rutara s technickými pracovníky firmy Severočeské vodovody a kanalizace v
České Lípě(p.Dros) bylo původně konstatováno, že instalace bezdrátového ovládání
čerpadla vrtu bude provedena v říjnu r. 2014.
Poslední informací je, že by se tak mělo stát do konce roku.
Čerpadlo ve vrtu by tak dodávalo do nádrže vodárny, která je na trávnickém kopci, vodu
podle aktuální spotřeby ve vodním řádu.
Doposavad je čerpání vody z vrtu ovládáno časovým spínačem, bez ohledu na faktický stav
hladiny vody ve vodárně. Zejména v letních měsících je pak často vody ve vodním řádu
nedostatek nebo naopak voda přetéká z nádrže do potoku bez užitku.

4.Příprava podkladů pro jednání zástupců Spolku s novými představiteli obce.
- Jde o doporučení a požadavky z diskuze na členské schůzi Spolku konané 16.8.2014.

Výbor pověřil p. Rutara a p. Stanislava, aby do příštího jednání výboru Spolku
doporučení a požadavky projednali se starostou města Cvikova.

5. Informace a připomínky.
- Pan Vyroubal informoval výbor, že v Naději již platí katastrální mapa po provedené
digitalizaci pozemků.
- Pan Zdeněk Procházka informoval, že již platí nové ustanovení o kácení stromů na
pozemcích. Změnou je, že lze kácet stromy i na neoplocených vlastních pozemcích
a to bez ohledu na trvalé bydliště vlastníků. Bez omezení je možné kácet ovocné
stromy, v případě ostatních stromů je možné kácet jen v případě, že kmen má ve
výši 130 cm od země obvod kmene do 80 cm. Jinak je nutno žádat o souhlas Odbor
životního prostředí MÚ.
Kácení má být i nadále přednostně prováděno v období vegetačního klidu.

V Trávníku 16. 11. 2014
Zapsal : V. Stanislav