SPOLKU Trávník a Naděje

Únor 2015

Pozvánka od sousedů

27. února 2015 v 23:03 | chajda |  HISTORIE

Pohled do Dolní Naděje dnes a v r. 1954

1. února 2015 v 13:19 | stanichajda |  HISTORIE
Půjdete-li na procházku po cestě od silničky do Naděje, směrem k Dědkovu odpočinku, příjdete k rozcestníku Svatého Antonína. Před vámi se otevře malebné Antonínovo údolí. Díváte se do dolní Naděje, dříve nazývané dolní ves.
V údolí před vámi je dominantní budova, dříve statku čp.4, kterému se v r. 1954 říkalo Brabčárna.

Toto jméno bylo po bývalém národním správci Brabcovi, který tuto usedlost pronajímal Pražákům. Až do r. 1960 to bylo místo, kde jsme v partě dalších dětí - Pražáků z okolních chaloupek, prožívali prázdniny.


Chaloupka čp.5 je novostavba, která velmi pěkně zapadá do krajiny v údolí. V r.1952 na jejím místě stála ještě opravitelná roubenka se střechou s čp.3. Tehdy však o ní nikdo neměl zájem, stala se zdrojem prken okolních chalupářů a jako ostatní "bouračky" v okolí, byly cihly použity na stavbu nového kravína v Trávníku.

Zajímavé je, že původní čísla popisná se po zbouraných domech později opět přidělovala "novostavbám". Tím se stalo, že původní čp.3 v době dostavby nové chaloupky již bylo použito v Naději jinde. Proto má dnes ta nová pč.5, po zbouraném statku čp. 5, který stál poblíž.

Vpravo před úvozem cest a před zděným domkem čp.80, stála dřevěná roubenka s doškovou střechou s čp.74. Její fotografie je ojedinělá. Díváte se na ní ze strany od chalupy čp.62, stojí nad úvozem mezi chalupami a cesta v údolí vede hluboko pod ní.

Je pravděpodobné, že původně tato chaloupka s doškovou střechou, byla součástí Trávníku.Proto má také vysoké čp.74. Protože nedaleko níže po cestě, byla bouračka s pč.1, je možné, že tato chalupa dříve nesla pč.2. Byla zbourána velmi brzy. V r.1954 již zbyly jen části zdí. V plánku jsou domy označené i,j,k, v katastru Trávníku.

V době našeho dětství, bylo čp.1 ještě zachovalá bouračka velké zahradní restaurace se stodolou, vlevo od cesty. Dnes jsou viditelné jen zbytky zdí.

Vlevo od "Brabčárny" stával vedle dnešního kaštanu velký statek s čp.5.
Říkali jsme mu Markova bouračka. Byl do dům, kde původně, po dosídlení pohraničí, bydleli Markovi z Naděje.


Jak jsme psali dříve, získali jsme plánek od pana Pekárka z NSR, který jej zhotovil podle vzpomínek původní německé obyvatelky z Naděje.Za Brabčárnou leží dnes, jejím majitelem pěkně udržovaná, louka-bažina. Protéká jí potok z Naděje, na kterém je zakreslena vodní nádrž. Tu však již nepamatujeme.


Brabčárna byl velký zděný statek, s velkou stodolou, která byla dlouho JZD v Trávníku a Naději používána k uskladnění sena z "bažiny" a okolních luk.
To byla velká atrakce pro nás děti, zejména pří skákání z patra do sena, to bylo zakázáno.

Později, po r.1960, kdy byla používána Lesním závodem jako ubytovna, dost zchátrala. Byla zazděna prostřední okna. Po r. 1990 jí koupil majitel, který provedl některé nevhodné opravy. Současný nový majitel dům zcela zrenovoval do původní podoby. Pouze stodola je o jeden díl kratší, než ta se senem.


Na levém obrázku je znázorněna poloha původní chaloupky čp.74(2) nad úvozem cesty od Naděje. Obrázek vpravo je pohled v protisměru do úvozu ve směru do Naděje. Calupa čp.74 byla ale trochu více zasunutá za domem čp.80, průčelím byla obrácená k chalupě čp. 62.


Stojíte-li v údolí na cestě před Brabčárnou, vlevo směrem do Naděje stávala Markova bouračka čp.5. Zažili jsme jí sice opuštěnou, ale velmi zachovalou. Naše parta dětí byla velmi početná a v prvním patře jsme měli svojí klubovnu. Do současnosti jí přežil krásný kaštan, který na pohled je dnes stejně veliký jako ten náš v dětství. Na obrázku vpravo je bouračka již v konečném stádiu.Celá oblast Antonínova údolí byla v době našeho dětství intenzivně zemědělsky obdělávána. Nejdříve JZD v Trávníku a Naději, později Státním statkem Cvikov..

V době žní jste od Brabčárny viděli, jak to na poli probíhalo.
Dnes se již samovaz nepoužívá a najdete jej na Malevilu v muzeu. Na obrázcích je tažen tehdy moderním traktorem. Na strništi leží svázané obilí do snopů. Poté přišla parta stavěčů, (většinou brigádníků), která je postavila do panáků. Občas se pak místo sena ve stodole uskladnila sláma, kterou vozily traktory, ale i koně, do trávnického kravínu.

Na bývalých polích před Brabčárnou se dnes tráva seká strojně a po usušení se vozí v balících k uskladnění pro krávy, které se v celém okolí Trávníku pasou od jara do zimy.

Dolní "ves" je dnes v Antonínově údolí zbavená části původních staveb, ale úpravami chalupářů je to opět velmi krásné a malebné Antonínovo údolí.