SPOLKU Trávník a Naděje

Duben 2015

Malování kraslic

11. dubna 2015 v 20:27 | administrator |  NAŠE AKTUALITY
Krásné a tvořivé odpoledne si užili všichni, kteří se v sobotu 4. dubna zúčastnili malování kraslic v penzionu U Naděje v Trávníku. Na pozvání od Osadního výboru v Trávníku a Naději si mohl přijít pomalovat kraslici kdo chtěl, ale jak se předpokládalo, v hojném počtu dorazily děti s maminkami a babičkami.


Osadní výbor malování velmi dobře připravil. Využil zkušeností paní Bedřišky Chalašové z Trávníku, která má s malováním bohaté zkušenosti. Ze zakoupených vajec připravila vyfouklé skořápky. Přinesla množství krásných vzorů, které sama malovala.Předvedla dětem, jakou technikou budou kraslice malovat.


Jak je vidět z fotografií, tvořivému zápalu podlehli všichni. Paní Chalašová měla připraveno několik zahřívacích lamp, nad kterými byly zavěšeny lžíce, ve kterých se tavily barevné voskovky s trochou včelího vosku.


Jirka s Aničkou jsou v plné práci. Pomocí tenkých štětečků nanášejí vždy první vrstvu určité barvy. Následuje pak další vrstva jiné barvy. Fantazii se meze nekladou, ale lepší je dodržovat nějaký předvedený vzor. Všichni nakonec měli ze svých kraslic radost.


Všichni zúčastnění se shodli na tom, že malování byla velmi pěkná akce a myslí si, že by se měla každé příští velikonoce opakovat. Poděkování patří člence Osadního výboru paní Liškové, která ve svém penzionu U Naděje malování pomohla zabezpečit a zejména paní Chalašové, která vytvořila opravdu pěknou, přátelskou a tvořivou atmosféru v průběhu celého odpoledne.
Děkujeme Osadnímu výboru, že záměr malování kraslic zdařile zrealizoval.
Těšíme se na pokračování o příštích Velikonocích v r. 2016