SPOLKU Trávník a Naděje

Červenec 2015

Pozvánka

31. července 2015 v 19:14 | administrator

SPOLEK TRÁVNÍK A NADĚJE


P O Z V Á N K A


Výbor Spolku Trávník a Naděje,
Vás zve na výroční členskou schůzi, která se koná
v sobotu 15.8.2015 v 9,30 hod. v restauraci penzionu U Naděje.
Program :

1) zahájení

2)zpráva o činnosti

3)zpráva o hospodaření

4)vystoupení hostů
5)diskuze

V průběhu schůze bude proveden výběr a kontrola členských příspěvků.Výše šlenského příspěvku pro období r.2015-r.2016 je 50 Kč.


Za výbor Spolku Trávník a Naděje

Pavel R u t a r předseda

Upozornění pro motoristy

20. července 2015 v 21:54 | administrator |  NAŠE AKTUALITY

Na fotografii je křižovatka, do které se vjíždí do Cvikova ze směru od Trávníku. Většinou jí známe pod praktickým názvem "u zrcadla". Povšimněte si náletového křoví v levé straně zdi, při odbočování směrem na náměstí ve Cvikově. Křoví tam roste již několik let, loni bylo posekáno. Pro chodce, kteří jdou po levé straně silnice do Cvikova, zde chybí chodník.

I když je chůze po levé straně předpisově správně, musí se chodec křoví vyhnout. V tomto nebezpečném místě vstupuje dále do silnice. Řidič přijíždějící v protisměru jej ale nevidí, ani v zrcadle.
Pro tohoto řidiče, zejména pokud jede při pravém kraji a nenadjíždí si, je přítomnost chodce v silnici za zdí dost nepříjemná. Zejména pokud v protisměru přijíždí jiné vozidlo.

Stal se případ, kdy tímto způsobem vcházela do křižovatky početná skupina lidí i s dětmi. Šlo o centimetry.

Protože se tato situace již několikrát stala, po několik let náš Spolek o tomto nebezpečí informuje Služby města Cvikova a křoví bylo postříháno. Počátkem července jsme SMS opět upozornili, bylo nám vysvětleno, že křoví je na úseku silnice, kterou ošetřují silničáři z České Lípy. Že ale informace bude silničářům předána.

Při příležitosti návštěvy zástupců Spolku Trávníku a Naděje u pana starosty JUDr. Švehly, kterého jsme přišli 1. července pozvat na naší výroční schůzi, jsme také požádali o řešení této "maličkosti". Bylo nám přislíbeno, že křoví bude posekáno.

Zatím se ale rozrůstá.

19.7.2015