SPOLKU Trávník a Naděje

Srpen 2016


Pozvánka na výroční členskou schůzi

14. srpna 2016 v 21:01 | administrator |  AKCE SPOLKU

SPOLEK TRÁVNÍK A NADĚJE
P O Z V Á N K A


Rada Spolku Trávník a Naděje

zve členy a příznivce Spolku na výroční členskou schůzi, která se koná

v sobotu 10.9.2016 v 9:30 hod.
v restauraci penzionu U Naděje.

Program :
zahájení
zpráva o činnosti Rady
zpráva o hospodaření
vystoupení hostů
diskuze

volby nové Rady spolku a Revizní komise
návrh změn ve stanovách a jejich registraci
výběr a kontrola členských příspěvků
Za Spolek Trávník a Naděje
Pavel Rutar- předseda
Informace Rady:
-Rada Spolku se snažila zajistit konání výroční členské schůze jako obvykle v průběhu měsíce srpna. Protože však pan starosta, ani jiní představitelé obce se naší schůze v tomto termínu (soboty) nemohou zúčastnit, dohodli jsme výše uvedený zářijový termín schůze.

- Jsme si vědomi toho, že část našich členů spolku se z pracovních důvodů nebudou moci v září schůze zúčastnit. Při projednávání některých důležitých bodů programu je nutné, aby VČS byla usnášení schopná. Proto členové rady v průběhu srpna navštíví některé takové naše členy a projednají s nimi možnost rozhodovat prostřednictvím plné moci.