SPOLKU Trávník a Naděje

Říjen 2016

Připomínky z výroční členské schůze byly projednány se starostou Cvikova.

28. října 2016 v 10:07 | administrator |  AKCE SPOLKU
Členové Rady našeho Spolku, předseda Vít Stanislav a místopředseda Pavel Rutar se zúčastnili 17. října společného jednání se starostou města Cvikova panem JUDr. Jaroslavem Švehlou na cvikovské radnici.Jednání byl přítomen pan Petr Vrabec, stavební a investiční technik městského úřadu.

Jednání se zaměřilo na řešení připomínek a dotazů našich členů i nečlenů, vznesených na členské schůzi 10. září tohoto roku, na které nemohl pan starosta odpovědět přímo na této schůzi.

Připomínky jsou uvedeny v tomto článku níže. U těch,které jsou zvýrazněny a uvedeny na leteckých snímcích bylo dohodnuto, že se situace ověří obhlídkou přímo na místě. Na dalších fotografiích a v textu, jsou návrhy na řešení problémů, které předjednala a doporučila naše Rada Spolku.

V závěru tohoto konstruktivního jednání bylo přislíbeno tyto náměty řešit, v rámci technických a finančních možností obce.


1) Nepodařilo se dokončit úpravy (prohloubení) škarpy ve směru do Cviková od odbočky cesty k Zámečku až po mřížoví svodné vodoteče cesty do horního Trávníku. Napomohlo by umístění odvodňovacího prahu přímo na cestu k Zámečku, tím by se voda odvedla z cesty do vodoteče na pastvinu. Přesto, že je silnice správně naspádovaná ke škarpě, voda do ní nestéká, protože je po celé délce od škarpy oddělena vyvýšenou drnovou krajnicí. Tu by bylo zapotřebí po celé délce, až k odtoku v zatáčce odstranit. Voda vytéká v zatáčce na silnici a v zimě namrzá.

Požádali jsme pana starostu, aby Obec projednala se Správou silnic v Č.Lípě provedení této údržby.

2) Neuskutečnilo se také jednání mezi firmou pastvinářů a MU Cvikov ohledně dosekávání vypasených pastvin aby bylo zamezeno šíření plevelů do okolí.
V průběhu září firma posekala zaplevelenou část pastviny před kravínem a SMC provedly druhé sekání pozemků ovce podle cest.
3) V úvodní části pan starosta poděkoval za pozvání, Obec pracuje na novém územním plánu, plán podchytí možnosti budoucího rozvoje města, je stále ještě poslední možnost se přihlásit s požadavky na tento plán.
4) Elektrifikace vysokého napětí v Naději (Vysvětleno na schůzi s tím, že nové vedení se Naději vyhne.)


5) Místní rozhlas bude opět namontován a zprovozněn na křižovatce u Vokálků.
6) Nepodařilo se v minulosti obnovit osvětlení v Naději v zatáčce u Starcků.

(Projednáno: jedno z možných umístění lampy a dosypání a zaválcování vymleté cesty u Smetanů)
7) Pozdní posekání trávy před mostkem u Bělohlávkových, nebezpečně tráva můstek zakrývala. (SMS budou upozorněny pře sekáním v r.2017.)
8)Došlo opět k vymletí cesty na Milštejn v dolní části pod Krechlerovými. Řešení je
v naválcování asfaltové drtě, pokud se to neprovede bude pozdější oprava opět
zbytečně drahá.
9) V dolním Trávníku byl velký nárůst trávy v důsledku pozdního sekání.
(Mistrová SMC pí Neckářová vysvětlila, že toto velmi ovlivnilo počasí na celém Cvikovsku.)


10) V okolí cest nad Zámečkem a kolem cesty od "otočky" na horní Trávník jsou opět
přerostlé velké větve, které ohrožují průjezd např. velkých fekálních vozů a křoví
kolem osvětlení silně stíní cestu v místech kde je i těžko schůdná..
11) Upozornění na špatně orientovanou značku přechodu pro chodce náměstí Osvobození
ve směru na Trávník a špatně již viditelnou "zebru" na přechodech v této části
náměstí.
(V září byl proveden nový nástřik všech přechodů.)
12) Konstatování, že křoví v zatáčce u zrcadla ve směru na Trávník bylo zjara pořezáno a upozornění na potřebu jeho trvalého odstranění.
(Při druhém sekání Správa silnic nálet likvidovala.)
13) Odkládání nepotřebných věcí ve Sběrném dvoře ve Cvikově, je pro občany, kteří
nemají ve Cvikově trvalé bydliště stále za poplatek. Některé suroviny ze dvora ale obci
přinášejí finanční užitek, proto by bylo dobré aby zastupitelstvo provedlo změny.
Pan starosta vysvětlil, že náklady na provoz sběrného dvora dosahují ročně milionu Kč. Proto se ceník měnit nebude. Seznámil schůzi ale s tím, že některé věci, jako elektronika, bílá domácí technika, ale také kovy (železo), odebírá dvůr zdarma. Pan Stanislav se na úřadě informoval, ceník je pouze na Úřední desce a je neinovovaný. Výše uvedené informace neobsahuje. Na ohradě dvora tato informace chybí.
14)Dotaz na provozovnu Sběrny surovin pan starosta upřesnil, že ve Cvikově tato provozovna nefunguje, ale je možné využít sběrnu v N.Boru.
15) Dlouhodobě špatný je stav cesty od silnice na horní Trávník kolem Cmíralů. Je třeba vyspravit výmoly tak, aby byla cesta vůbec sjízdná.

Upozornili jsme pana starostu, že cesta je nebezpečná a těžko sjízdná. Tento typ odvodnění cesty doporučujeme zřídit i v místech vyústění cesty od Zámečku a z hlavní silnice u zrcadla do dolního Trávníku.

16) Silnička do Naděje od mostku pod kapličkou až k zatáčce u Starcků, je na několika místech vymletá, jsou zde v asfaltu kaverny. Je zapotřebí ji vyspravit.I v další části silničky na Hamr je podobná situace.


17) Stále trvá ohrožení nepřehlednosti silnice ze Cviková v oblasti plotu dětské léčebny, kde je třeba aby Obec upozornila silničáře, že je třeba křoví upravit.
18)Pokud auta vyjíždějí z dolního Trávníku na silnici před křižovatkou odbočky do Naděje, (u Šveců) je velmi špatný výhled na silnici zprava od Mařenic. Rozhled omezují křoviny ze zahrady přiléhající k silnici. Zlepšením by bylo upravení - zvednutí a vyrovnání místa nájezdu na silnici, zrekonstruování odvodnění. Vedle již stávajícího zrcadla je zapotřebí umístit obdobné, ale s pohledem k Mařenicím.

Upozornili jsme, že nájezd na silnici je třeba plynule vyrovnat, aby vozidla mohla v nebezpečném místě rychle na silnici bezpečně vyjet.

19) V místě odbočky cesty ze silničky v Naději (U Jelínků) směrem dolů do Antonínova údolí, opravit hranu asfaltu silničky a o několik metrů níže dosypat propadlou část cesty.


20) Byla diskutována nabídka obce na odkoupení kompostérů. Pan starosta akci vysvětlil s tím, že jde zatím o závazný průzkum zájmu podle dotazníku, který byl na schůzi kolportován.

Předpokládáme, že stejně tak jako každý rok se obci podaří většinu připomínek z výročních schůzí vyřešit.