SPOLKU Trávník a Naděje

Prosinec 2016

Rádi uveřejňujeme

26. prosince 2016 v 16:13 | administrator |  NAŠE AKTUALITY

Přeji všem klidné a příjemné Vánoce, ať už v Mařenicích, Krompachu nebo Trávníku
a hodně štěstí a zdraví v novém roce 2017!

Matěj Carda

PS.: Sledoval jsem změny jízdních řádů, našel jsem tam také jeden dárek pro nás, kteří nejezdí jen autem. Pro cestující z Prahy totiž vzniklo ve všední dny (včetně pátku) pohodlné spojení: na autobus z Prahy Holešovic v 16.00 navazuje v Boru a ve Svoru nový přímý autobus Nový Bor- Krompach. Příjezd okolo 18.30. Cesta tedy vychází na jeden přestup a asi dvě a půl hodiny, což není marné. Takže od dob slavného ,,zahrádkáře'', který dojezdil někdy kolem roku 2000 (?) se nám spojení alespoň trochu zlepšilo.

Za přání s obrázkem, i za zajímavou informaci, panu Cardovi děkujeme.


Spolek Trávník a Naděje je zaregistrován

14. prosince 2016 v 20:57 | administrator |  O SPOLKU

Trvalo nám to trochu déle než jsme si představovali, ale stihli jsme to před limitem.
Koncem listopadu jsme obdrželi od Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka Liberec, usnesení o zápisu našeho Spolku do spolkového rejstříku výše uvedeného soudu.

Adresa našeho Spolku Trávník a Naděje je Trávník 78, 47156 Cvikov.

Do rejstříku byly vloženy všechny údaje, které byly součástí zápisu jednání naší poslední členské schůze v září tohoto roku, požadované Novým občanským zákoníkem pro registraci Spolku.

Statutárním orgánem je Rada Spolku ve složení:
PaedDr. Vít Stanislav, předseda Rady Spolku, Pavel Rutar, místopředseda Rady Spolku,
Jitka Fišerová, člen Rady Spolku , Vladimíra Švecová, člen Rady Spolku, Mgr. Miloš Jelínek,člen Rady Spolku, David Procházka,člen Rady Spolku, Karel Vyroubal,člen Rady Spolku.

Rada Spolku je oprávněna jednat jménem Spolku navenek. Ve všech věcech jménem Rady Spolku jedná jménem Rady Spolku její předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda nebo jiný člen člen v pořadí stanoveném Radou Spolku.

Kontrolní a revizní komise Spolku ve složení:
JUDr. Blanka Bělohlávková, předseda Kontrolní a revizní komise, Ing. Milan Ullrich, člen Kontrolní a revizní komise, Jitka Lišková, člen Kontrolní a revizní komise.

Nový způsob registrace podle NOZ byl právně obtížný, zejména tím, že bylo nutné respektovat digitální formu vstupu do procesu zápisu spolkového rejstříku, který vyžadoval větší právní zkušenost. Všem členům Spolku, kteří se na registraci podíleli jménem Rady Spolku děkujeme.

Zejména děkujeme za přátelskou odbornou pomoc paní JUDr. Regině Soukupové, která nejen pomohla uspořádat všechny potřebné právní náležitosti a formulace Nových stanov Spolku, celého procesu ověřování důležitých dokumentů a zejména profesionálním vložením všech údajů pomocí tzv. inteligentního formuláře a odeslání do soudu v Ústí nad Labem.
Bez odborné právní pomoci bychom tento úkon těžko zvládli. Ještě jednou děkujeme.

Nově zaregistrovanému Spolku Trávník a Naděje a všem nově zvoleným funkcionářům přejeme do nového volebního období hodně sil a zdaru v této veřejně prospěšné práci.

Přejeme rychlé uzdravení

6. prosince 2016 v 9:59 | chajda |  NAŠE AKTUALITY
Náš kamarád -kytarista a primáš rodinného bandu - Petr z Nového Boru prodělal nedávno operaci srdce v pražské nemocnici Na Homolce. nyní se léčí v Poděbradech.
Sice přišel o své fousy, ale léčba probíhá úspěšně.
Přejeme mu rychlé uzdravení a těšíme se na viděnou a opět na zpěvánky při kytaře!