SPOLKU Trávník a Naděje

Leden 2018

Ohlédnutí za uplynulým rokem 2017.

23. ledna 2018 v 15:22 | Vít Stanislav |  AKCE SPOLKU

Obvykle se v našem Spolku Trávník a Naděje ohlížíme zpět vždy na výroční členské schůzi. Protože se však v roce 2017 událo dost zdařilých akcí, je dobré si je připomenout i za předpokladu, že příští schůze proběhne asi koncem letošního srpna.


První a velice hezkou činnost jsme v loňském roce spojili s Velikonocemi. Již podruhé jsme do penzionu U Naděje pozvali děti na Malování kraslic. Techniku malování kraslic předávala dětem paní Chalašová z Trávníku (Ullrichovi), dětem se to velmi líbilo. Malování bychom chtěli opět o Velikonocích zopakovat.

Mnoho let, kdy to začalo se přesně neví, je velikonoční nedělní odpoledne putováním "trávnicko-nadějských šohajů" s muzikou po chalupách v Trávníku a Naději. Zpočátku se tento klikatý, několika kilometrový pochod nazýval "Sedmnáct zastavení jara". Obešlo se i více jak 20 chalup. Rozsáhlé jádro tohoto pochodu tvořilo a tvoří mužská část členstva našeho Spolku.V minulosti, které většina říká "za mlada" se soutěžilo i o titul Krále Velikonoc.


Ve spolupráci s Osadním výborem jsme 30. dubna v areálu penzionu pálili čarodějnice. Jak je vidět, pálila se čarodějnice na hranici, ale hlavně se opalovaly čarodějné špekáčky.Doufáme, že se k čarodějnicím opět vrátíme.


16. června jsme s osadním výborem uspořádali country koncert s rodinnou skupinou Dinosaurů, kterou vede náš příznivec a kamarád Petr Němec. Hrají a zpívají s profesionální úrovní a jsme rádi, že se k nám častěji vrací.


Od jara do podzimu se většina našich členů spolku a jeho příznivců schází na společných oslavách důležitých, většinou rodinných událostí, které mají velmi dobrou společenskou úroveň.
Děje se tak nejen v areálu penzionu U Naděje, ale také na několika k tomu přizpůsobených místech u našich chalup.


Náš bohatý kuturní chalupářský život nemusíme našim členům a příznivcům představovat. Ti se stejně jako v loňském roce těší i na aktivity roku současného. Ale pro ty, kteří informace nemají uvádíme, že pánové, kteří hrají v tomto altánku k vlasní radosti i radosti těch ostatních, se nazývají TDO.
Trávnický Disharmonický Orchestr.
Pan Petr Němec je důležitým externím členem, který se ovšem obtížně přizpůsobuje stylu tohoto našeho spolkového tělesa.
Jak je z obrázku zřejmé, vychovávají si již své nástupce.

Náš Spolek také žije svojí sportovní aktivitou. Mezi turistické aktivity, kromě zmíněných "Sedmnácti zastavení jara", patří pravidelný "Pochod na Tolštejn", který se v minulosti také opravdu chodil, později nazývaný "Lužická 30".
V současnosti je to předsilvestrovský Pochod v kombinaci s autobusem po hraničním okruhu. Každoročně na Nový rok pořádáme, za značné členské i ne členské účasti, výstup na hrad Milštejn.
Obrázek je z jiné pravidelné turistiky, kterou nazýváme také Pochod, ale ta se děje v září. Zde se šel okruh Trávník-Kunratice-Mařenice-Trávník. Naše skupinová fotografie u sochy Josefa II. je dokladem, že jsme nevědomě přispěli k oslavám výročí 300 let od narození jeho matky, Marie Terezie.


V minulém roce jsme poprvé koncem srpna uspořádali Sousedské posezení (píšeme o tom ve Zpavodaji na jiném místě). Posezení patřilo k největším aktivitám, které jsme dosud pořádali společně s Osadním výborem. Byl to nejenom táborový oheň s dobrým občerstvením a s kapelou Dinosaurů, ale i přátelské posezení sousedů, kteří přišli i s dětmi, které si své hry hrály v areálu zahrady.

12. srpna se konala výroční členská schůze našeho spolku, které se zúčastnila delegace vedená starostou města Cvikova JUDr. Jaroslavem Švehlou. Schůze schválila zprávy o činnosti, plnění rozpočetu za uplynulý rok a návrh nového rozpočtu. Současně projednala řadu námětů, které bylo potřebné řešit ve spolupráci s městem Cvikovem. 21. září bylo řešení těchto námětů projednáno na společném jednání s p. starostou. Níže uvádíme jak se podařilo tyto náměty do současné doby řešit.


Obec dojednala se Správou silnic v N.Boru prořez nebezpečných větví na silnici Cvikov - Trávník.
Jasan na snímku měl ještě jedno spodní patro a silné větve, kde hrozilo jejich nenadálé odlomení a javory u Zámečku bylo třeba také prořezat.


Po našem upozornění na rozmáčenou zatáčku na cestě do dolního Trávníku, provedly SMC navezení a zaválcování kameniny, tím se cesta zpevnila. Následně se však zjistilo, že podmáčení cesty nezpůsobil tající sníh, ale porucha na hlavním vodovodním řadu, kterou odstranila až náročná oprava vodáků.

Dlouhodobě neodtékala voda přitékající z cesty od zámečku do škarpy u silnice. V zimě tato voda tekla a namrzala na silnici, vytvářel se tak velmi nebezpečný úsek. Na základě jednání s obcí provedla Správa silnic odstranění drnu z krajnice a pročištění škarpy až ke křižovatce.


Cesta do horního Trávníku je strmá, hrubě poškozená a z důvodů neudržovaných křovin i špatně osvětlená.
Proto jsme její obnovu, jako trvale vedenou obslužnou komunikaci zařadili do priorit oprav. Jde o nejkratší, dříve dokonce vyasfaltovanou komunikaci, jak říkáme - na kopec. Chtěli jsme vyslyšet "naříkání" z "kopce", že obcházení dnes nebezpečné cesty je zdlouhavé. Avšak respektujeme názor Města, že oprava by musela být celkově náročná jak technicky, tak finančně. Bohužel je také pravdou, že ti majitelé chalup, které cesta obsluhuje, opravu nepožadují a nestěžují si. Dokonce jezdí autem i po místech, která jsou nebezpečná. Proto jsme rozhodli, že na opravě zatím nebudeme trvat.
Děkujeme za ty, kteří tu strmou cestu absolvují jako chodci, že SMC provedly odstranění vzrostlých náletových křovin a cesta je alespoň lépe osvětlená.


Tak jak jsme se dohodli, provedly služby města (SMC) opravu silničky do Naděje až na konec Trávníku. Opravu provedly infrasetem, strojem, který drcený asfalt na díře ohřeje a pak je zaválcován. S koncem podzimu se to však dále do Naděje a do Hamru nedodělalo. Zatím to místy vypadá tak, jak je to na obrázku. Pan starosta nám přislíbil, že na jaře se bude pokračovat.

V pozadí je na obrázku nově instalovaná lampa, která osvětluje dříve temnou zatáčku silničky. Děkujeme.


Místo odbočky cesty od silnice do dolního Trávníku. Pan starosta se na místě seznámil s problémem bezpečného výjezdu vozidel z cesty na silnici a přislíbil, že po projednání se Správou silnic bude jimi provedena úprava vyvedení vody ze silnice mimo cestu a vyrovnání "schodu" na výjezdu asfaltem alespoň délky tři metry. Doufejme, že se to provede ještě před letní sezonou.

Závěrem můžeme konstatovat, že se podařilo většinu námětů realizovat a ty zbývající by se snad také do další výroční schůze měly stihnout.
Zdá se, že podzim minulého roku byl nejen pro Spolek příznivý, a k tomu můžeme dodat, že i nás co zde léta spolužijeme, potkala ta radost, že takové krásné hříbky rostly ještě v říjnu.


Náš spolkový rok jsme zakončili Svatomartinským posezením.Uskutečnili jsme jej opět ve spolupráci s Osadním výborem. Výborná pečená husa,knedlík a zelí byla "zlatým" hřebem večera.
V sále bylo k "prasknutí" , nejen pro tu husu na talíři, ale i pro muziku v duchu country, o kterou se starala "mateřská" kapela ve které působí Petr Němec pod názvem JIČÍNŠTÍ KANCI.
Ovšem s kalamitou na Zlínsku to nemá nic společného již podle jména.
Odpolednem i večerem vládla dobrá nálada.

Závěrem děkuji všem z Vás, kteří jste se podíleli, třeba i jen svojí účastí, na aktivitách, které jsem výše popsal. Přeji si, aby i v tomto roce 2018 se nám podařilo, společně s Osadním výborem, pokračovat v činnosti, která přispěje k tomu, že se budeme v Trávníku a Naději, i na Cvikovsku, cítit stále jako doma.

PaedDr. Vít Stanislav
předseda Spolku
Trávník a Naděje