SPOLKU Trávník a Naděje

Červen 2018

Vodovod v Trávníku slaví významné výročí.

6. června 2018 v 18:05 | administrator. |  ZAJÍMAVOSTI Z TRÁVNÍKU A NADĚJE
Ve Zpravodaji města Cvikova z května 2007,
se ve článku pana Ing. Procházky - Historie Trávníka dočtete, že k oslavě je závažný důvod. Vodovod byl uveden do provozu v r.1908, dožívá se v tomto roce stáří 110 let.


Neznáme přesně důvod, proč byla tato důležitá stavba vybudována pouze pro Trávník, nikoliv i pro Naději. Můžeme se pouze domnívat, že kapacita vodárny byla omezena mnohem větším množstvím budov v tehdejším Trávníku, tehdy Glasertu. Mnoho chalup bylo po r. 1945 zbořeno.
Ale rozhodující asi byly stavební náklady a kapacita zdroje pramenů na Trávnickém vrchu.


Pamatujeme doby, kdy zejména v letních měsících se nádrž na kopci ve vodárně nenaplnila a musela tam být voda dovezena cisternami. Hlavním důvodem bylo poničení drenážních pramenů nešetrnou těžbou dřeva v lese nad Knesplovou bránou. Ale také tím, že spotřeba vody časem narůstala.

Trávník zřejmě nikdy neoplýval větším množstvím použitelných zdrojů pitné vody. Jen největší statky měly vlastní studny, pro většinu domů byly v té době zdrojem vody potůčky a malá prameniště. Nedávno provedený sedmdesátimetrový vrt v dolním Trávníku byl "suchý".
Řešením byl proto spádový vodovod s vodárnou do které byly svedeny prameny na Trávnickém vrchu.


Až do vybudování vrtu hlubokého přes 70 metrů poblíž penzionu U Naděje v roce 1991, se v Trávníku v letních měsících s vodou šetřilo. Samotížný vodovod je spolehlivý, pokud je v horní nádrži voda. Výhodou vodovodu je, že pracuje automaticky. V souvislosti s novým vrtem se výška hladiny ve vodárně sleduje elektronicky a pokud je třeba jí z vrtu doplnit, čerpadlo se zapíná bezdrátově.
Trávnický spádový vodovod pracuje s převýšením 60 -70 metrů, tomu odpovídá i vysoký tlak vody v potrubí.
Je to "starý dědeček" který stále funguje na úrovni techniky v době svého vzniku. V malé míře je vylepšen o nové plastové rozvody, běžnou údržbu a opravy, ale jeho trubky jsou převážně litinové, olověné, "železné", dnes již "zkornatělé" usazeninami, odpovídající stáří 110 let.
Stále slouží a jak se zdá, tak s dobrou kvalitou pitné vody.


Občas náš Spolek získá od spádových hygieniků vyjádření o kvalitě vody. Poslední je z dubna tohoto roku. Je to stručná tabulka s naměřenými údaji a zjednodušeným vyhodnocením o kvalitě vody.
Je to pro laika sice málo srozumitelné, ale je to doklad, že kvalita pitné vody v trávnickém vodovodu se někde sleduje a je dobrá. Je v "normě". Což je dobře a děkujeme za to.Aby si zvídavý čtenář mohl vytvořit přesnější obrázek, například o množstvích dusitanů a dusičnanů (kojenecká voda), železa a jiné chemie, ale i o stavu zákalu, barvě, zápachu,chuti vody a její mikrobiologii, připojili jsme pro porovnání z internetu získanou část protokolu z jiného měření v jiné obci.
Jsou zde k porovnání uvedeny limity hodnot kvality jednotkách, které pokud jsou překročeny, tak se stávají podkladem jiného řízení směřujícího k nápravě. To v naší části protokolu není, nebo je zjednodušené. Jde však jen o informaci. Protokol je u vodárenské firmy.
Pro všechny uživatele trávnického vodovodu je toto sdělení o kvalitě pitné vody dobrou zprávou.

Nezbývá než pomyslně poděkovat jubilantovi za dobré služby a popřát mu, aby místo projevování díků u příležitosti dožití 110 let, se prostředky z poplatků za vodné více vracely do obnovy jeho stařičkého potrubí.